پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

فمینیستها و براندازان ،
بازی خوردگان اتحاد ارتجاع سنتی و ارتجاع مدرن ..
اگر چه امروز همه بروشنی میدانند که ارتجاع بظاهر مدرن معروف به اسلام امریکایی تحت نام اصلاحطلبی ، خود مولود و تولید ارتجاع سنتی با اتیکت اسلام انگلیسی است که از بدو انقلاب عملا مخالف انقلاب بود و با پیروزی انقلاب با استراتژی استحاله انقلاب ، بدرون انقلاب خزید ...
با رشد و توسعه خط نیروی اصیل انقلابی تحت رهبریهای خردمندانه رهبر فرزانه ایران و درک امپریالیستها از توان هژمونیک این نیروها در بازدارندگی در مقابل تهدیها و تحدیدهای امپریالیستها ،تنها راهکار غرب برای به چالش کشیدن و تضعیف انقلاب اسلامی ، یافتن نقاط قابل تولید بحران و توسعه ان بود.
"حجاب اجباری" که ماهیتا تولید ارتجاع سنتی نفوذی در بدنه انقلاب در بدو انقلاب بود، یکی از این نقاطی بود که غرب صبورانه منتظر استفاده هر چه بهتر از ان بود .
اعلام امادگی ارتجاع مدرن در اصلاحطلبی در نقش اپوزیسیون حجاب اجباری زمینه را برای اغاز توطئه هموار کرد .
اصلاحطلبان علی رغم وابستگی گشت ارشاد بدولت روحانی حتی ازچند ماه قبل از ماجرای مهسا ، گشت ارشاد و حجاب را با دختر خیابان انقلاب و موارد دیگر به چالش کشیده بودند و بدین ترتیب زمینه را برای توطئه اصلی اماده کرده بودند ..
بسیاری از تصاویر ارائه شده در رسانه های برانداز از برخورد گشت ارشاد با زنان بدحجاب و بی حجاب بعد از فوت "مهسا امینی"‌ حتی بسیار قبل از فوت او تهیه شده و توسط جاسوس خبرنگاران نشریاتی مانند شرق و اعتماد و سازندگی برای رسانه های بیرونی ارسال شده بود .
از دیگر سو گردانندگان اشوبها که عمدتا از نیروهای شمال شهری عمدتا وابسته به سران مافیای اقتصادی همراه با لمپن پرولتاریای طبقه متوسط بودند نیز در اماده باش کامل بودند و منتظر دستور .
جرقه با مرگ مشکوک دختری کرد بنام "مهسا امینی" از خانواده ای وابسته به کومله و متولد سقز در وزرا زده شد تا بعنوان کرد بودن بتوانند با حمایت سازمانهای تروریستی کرد ،یک استان را به مرکز پشتیبانی پروژه تبدیل کنند .
با انتقال پیکر مهسا امینی به بیمارستان و حضور مشکوک یاسر هاشمی رفسنجانی در معیت دو خبرنگار شرق ، با اعلام مرگ مهسا امینی بلافاصله تصاویر جسد او توسط این دو جاسوس خبرنگار شرق بجای ارسال به نشریه شرق ، برای ایران اینتر نشنال ارسال و بلافاصله بصورت کاملا سیستماتیک در سطح وسیع در شبکه های اجتماعی فراگیر شد..
با حمایت تمامی رسانه های وابسته به ناتو حضور و حمایت فعال دولتمردان اروپایی ، سخاتمندی بی نظیر مدیریت شبکه های اجتماعی تا حد تعلیم کشتار و تدریس قتل عام و ساخت بمب و گرفتن عکسهای یادگاری با کثیفترین چهره های وطنفروش و هجوم تقریبا یکپارچه سلبریتیهای بی ارزش که توسط باندهای مافیایی ارتجاع سنتی برای چنین روزهایی پروار شده بودند و..و..
به خوبی نشان میداد که این نه تنها یک حرکت خود جوش نیست ، بلکه حرکتی دقیق و برنامه ریزی شده و سیستماتیک چند لایه از جانب ام آی ۶ ، سیا ، و موساد و کمک چند کشور همسایه بود...
اغاز طرح اینگونه بود که با شروع اغتشاشات و قتل و کشتار و سوزاندن و شهید سازی مدعیان با شعار زن ، زندگی ، ازادی و کشف حجاب و برهنه شدن و..و. تحت عمال مافیای وابسته به اصلاحطلبان نیروی دومی هم تحت فرمان ارتجاع سنتی ، اماده باشد تا بعنوان دفاع از اسلام و حجاب ، کار را به درگیریهای بزرگتر خیابانی کشانده فضای اشوب را در شهرها انچنان گسترده کنند که قابل کنترل نباشد .
در چنین اوضاعی نیروهایی از کشور همسایه شمال غربی و تروریستهای اماده کردی از غرب و احتمالا از جنوب غرب و جنوب شرق مسلحانه وارد شده زمینه را برای ورود نیروهای خارجی در چند استان مرزی جهت سرنگونی حکومت اماده کنند .
این ترفند با لو رفتن نیروهای زیر نظر ارتجاع سنتی و درایت رهبری و ورود نیروهای انتطامی و بسیج انهم بدون سلاح حتی بقیمت شهادت و زجر کش کردن بسیاری از نیروهای حافظ امنیت ، شکست خورد ..
اما انچه براندازان از صدر تا ذیل نفهمیدند ، الت دست و بازی خوردن انها توسط دو جریان فاسد داخلی بود که نتوانستند کودتای چند لایه را در خارج از کشور کنترل کنند ،
اتحاد ابکی و بدون هیچ زمینه برانداران خارج از کشور بسرعت فروپاشید و فمینیسم بظاهر طرفدار حجاب اختیاری رسما سقوط را باور کرد و بر سر تقسیم غنایم بجان هم افتادند و برهنگی شرم اور و حضور هم جنس بازان و چند جنس بازان و..و..و اعلام شعار
"هدف کل نظام است" زنانی که ممکن بود بخاطر مخالفت با حجاب اجباری دیکته شده ارتجاع سنتی دست به اعتراض بزنند را از حضور بین چنین جماعتی برحذر کرد و همین موضوع سبب خالی شدن اطراف براندازان شد و ان شد که دیدیم ..
پیامدها ...
با اعلام رسمی شکست فضاحتبار زن ، زندگی ، ازادی، نقش مخرب دو ارتجاع سنتی و مدرن هم برملا شد و سبب شد تا هر دو جناح فاسد صدها قدم از خط مقدم جبهه خیالی عقب نشینی کرده سنتی ها به محاق رففتند و مدرنها یکدیگر را فروختند ..
امروز وضع فلاکتبار ناشی از فروپاشی اصلاحطلبان ، کار را بجایی کشانده که روباه های پنهان مانند حسین مرعشی ناچار از غارهایشان بیرون امده برای حاکمیت خط و نشان بکشند ..
اما انچه در میدان واقعی میگذرد طلوع روشن پایان گرفتن دوران مدارا و مماشات است ..
اغاز دستگیری تیم های جنایتکار مسلح و ضبط انبارهای سلاح انها به معنای کشیدن دندان مار های ارتجاع است و بزودی مارهای زشت خط و خال سیاسی را هم در قفس خواهیم دید...
نعیم صفایی