پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

تاملی بر امروز افریقا
بخش دوم
پیروزی موقت سیاست مزورانه بریتانیا .
شکست حماقتبار نظامیان جنایتکار فرانسه ...
ضربه انقلاب نظامیان نیجر و بدنبالش گابن و اغاز نشانه های همین فرایند در چاد به سیاستهای پانصد ساله میلیتاریستی و جنایتبار نظامیان فرانسوی در مستعمرات افریقایی، بیانگر این حقیقت است که دومینوی فروپاشی مستعمرات فرانسه در قاره افریقا با سرعت باور نکردنی ، اغاز شده ..
شوک ناشی از نا امیدی غیر قابل باور دولت و ارتش فرانسه از عدم تحرک و کمک نظامیان امریکایی در نیجر که دارای بزرگترین پایگاه نظامی در ان کشورند و تنها با لبخند به تماشای سقوط فرانسه نشسته بودند ، نیز زخمی بزرگتر از زخم کودتا بر پیکر فرماندهان نظامی فرانسوی بود .
نظامیانی که سالها با خاطرات خوش دوران حاکمیت ویشی ، ارمانها و تمایلات قوی نازیسم را در ارتش فرانسه حفظ کرده بودند .
اگر دهه اول دوران بعد از جنگـ دوم را دوران بازگشت اروپا به خود و گذراندن دوران نقاهت بعد از جنگ بدانیم ، بریتانیا اولین کشوری بود که با اگاهی کامل از شرایط جهان در توسعه خبر رسانی و رشد اگاهی جوامع ، دانست که دوران استعمار کهنه بزودی فرا خواهد رسید و از اینرو خود Politics.png، دست به تغییر در مستعمرات زد و تحت عنوان "استعمار زدایی" به مستعمرات ، نظام "نو استعماری " را بر کشورهایی نظیر رودزیا ، افریقای جنوبی ، و..و. در افریقا و استرالیا ، کانادا ، نیوزیلاند .و..و.. حاکم کرد .
اگر چه امریکا در جنگ دوم بیش از ده مستعمره را از چنگ بریتانیا دراورد ولی بریتانیا توانست با تکیه بر باندها و زنجیره ای از خانواده های بومی به هم پیوسته و وفادار به بریتانیا و گماشتن انها در راس حاکمیتها بدون ذره ای هزینه نظامی مستعمرات خود را حفظ کند ..
بریتانیا با به شهرت رساندن چهره های بظاهر مخالف خود مانند جاشوا نکومو ، رابرت موگابه و زدو بندهای پنهان با امتال ماندلا توانست با تغییر در روبنای مستعمرات نه تنها جلو تغییرات بنیادی را بگیرد ، بلکه از این کشورها پایگاهی برای پیشبرد اهداف دراز مدت خود در جهان بسازد ..
بگونه ای که امروز هیچ فرد کانادایی یا افریقای جنوبی و استرالیایی باور نمیکند که کشورش همچنان مستعمره بریتانیاست ..
اما فرانسویان اینگونه نبودند ..
فرانسویان و چند کشور نژاد پرست و استعمارگر اسکاندیناوی مانند بلزیک و هلند و.و. کشورهایی مانند ایتالیا ، با داشتن تمایلات شدید نژاد پرستانه که با امدن نازیسم بشدت تقویت شده بود حفظ مستعمرات را به نظامیانی سپردند که در بیرحمی و شقاوت در تاریخ بینظیر بودند .
انتقام گیری های وحشتناک از بومیان مستعمرات بعد از عقب نشینی نیروهای المانی در جنگ دوم ، جنایاتیست که بعد از اشکار شدن کامل وقایع ، تاریخ از توضیح ان شرم خواهد کشید ..
کشتار در رواندا تنها نمونه کوچکی از بربریت دوران کثیف سرمایه داری و استعماری است..
اما امروز بومیان مستعمرات اروپای غربی و اماده اند تا پایه های نظم نوین جهانی را از افریقا اغاز کنند ..امروز انها دیگر تنها نیستند ، سه قدرت نوین و به پا خاسته ایران ، چین ، روسیه ، اماده اند با حفظ روابط اقتصادی، سیاسی ، نظامی ضد استعماری و با حفظ منافع ملی طرفین ، حمایت از این کشورها را تا استقلال کامل ادامه دهند ...
طبیعیست که تا اگاهی کامل مردمان بومی و غیر بومی مستعمرات پنهان بریتانیا زمان زیادی لازم است ،
اما هیچ نیرویی قادر نیست سد راه اگاهی عمومی و روند تاریخ شود . تاریخ جهان بسمت جهانی جدید روان است و بزودی خورشید در مستعمرات بریتانیا هم غروب خواهد کرد ...
نعیم صفایی