پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

تا که رد پای اسبت گم کنند 
ترکمانا . نعل را  وارونه زن
امروز دیگر برای هیچ گروهی شکی باقی نیست  که غرب تقریبا از همان روزهای اول انقلاب توانست به کمک سردار سازندگی ، نیروهای فاسد کننده اش را به بدنه حاکمیتی انقلاب نفوذ دهد و ارام ارام اقتصاد فاسد شبه نولیبرالی .نفتی ولی در حقیقت  دزدسالاری و تیولخواری را بر اقتصاد کشور حاکم کند .
انها بدرستی میدانستند که عنقریب این اقتصاد فاسد بنیانهای اجتماعی . فرهنگی .اقتصادی را فاسد کرده کشور را به لبه پرتگاه فروپاشی خواهد کشانید .که همینگونه هم شد و در اخرین تلاش دولت روحانی بکمک سیف و عراقچی و همتی  در بانک مرکزی و شریعتمداری در صمت و وزارت  کار و رفاه  و دژ پسند و نهاوندیان و نوبخت و وزیر پلید جهاد کشاورزی  اخرین ضربه ها را به توانایی ارزی بانک مرکزی و تولید  وارد کردند و در یک قلم فقط هفتاد و پنج تن سکه را در ظرف چند روز  از بانک مرکزی چپاول کردند و از اواخر  سال ۹۵تا فروردین ۹۷ بیش از هفتاد میلیارد دلار و یورو  را به بازار خودیها ریختند. افزایش قیمت طلا و ارز بیکباره توان خرید اکثریت جامعه را به یک چهارم و و در نوبتهای بعدی به مرور تا شش و هشت برابر  تقلیل داد تا بتوانند بکمک توسعه کرونا و تسهیل در سفرها  شرایط کشور را برای فروپاشی اماده کنند   
اما دنائت  اینجاست که  همزمان با این جنایات تلاش شد در  فضای مجازی رهبر و س،پ،اه را هدف اماج قرار دهند و این جنایات را که خود و با دست خود و بکمک نیروهای بیرونی  و اموزه های بانک جهانی  انجام شده بود را به حساب رهبر و س،پ،ا،ه  بگذارند .kermit
در این مسیر رسانه های وابسته به ناتو نیز بکمک نیروهای داخلی امدند ....امروز تقریبا همه شعارهای نیروهای برانداز و صاحب پس انداز و چپاولگران داخلی و ویژه خواران ارتجاعی و اصلاحاتچیهای کلیپتوکرات( دزد سالار) و اصولچیهای مرکانتال ( تیولخوار) همه و همه  بیشرمانه  شرایط امروز را به رهبری منتصب میکنند که دوازده سال پیش شعار اقتصاد تولیدی بدون اتکا به نفت را مطرح کرده .
امروزاین واپسگرایان فاسد و وابسته به غرب که مسبب و بانیان  شرایط امروزند ،از یکطرف توسط باندهایی مافیایی که اگرچه ضربه سخت خورده اند ولی بقایای انها در تخریب اقتصاد کشور همچنان فعالند و از سوی دیگر با اکیپ کامل داخلی و خارجی تولید پروپاکاندایشان به تخریب دولت و ایجاد جو نا امیدی  و نا امنی اقتصادی  دامن میزنند 
امروز  رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران  و رییس جمهور  جهادی و تازه نفس هدف مستقیم هر دو جناح فاسد و ارتجاع داخلی و طبقه متوسط مرفه و براندازان و خائنان و وابستگان به سیا و موساد و سکت رجوی و شازده و و تجزیه طلبان و . ..و.. هستند و زین پس  هدفشان پروپاکاندا و کارشکنی همه جانبه  در روند تولید ملی و دو قطبی کردن کشور به هر بهانه و تخریب دولت جدید پیش چشم مردم بجان امده است 
 امروز  مدعیان  نبود ازادیهای مدنی..بدحجابی یا بی حجابی ..دمکراسی  و..و  که  همان تولید کنندگان فقر و بیعدالتی و  گرانی و توسعه دلالی و رانت و سفله پروری هستند   ، تلاش میکنند بتوانند با تحمیل این شرایط و تحریک مردم با پمپاژ اخبار دروغ و جعل حقایق ،عامل فروپاشی اتحاد ملی شوند و فروپاشی اقتصادی را با فروپاشی اجتماعی کامل کنند  
اما باید دانست ، فضای خاکستری و غبار الود سیاسی ، امروز به پایان رسیده و  تخریب کنندگان فضای اتحادملی کشور از هر گروه وجبهه تحت هر نام ،  ازنولیبرالها و اصولچیهای داخلی  تا انها که چپ میزنند و راست میروند و چه انها که با پوشش چپ در خدمت نولیبرالها و براندازان ،  تحت هربهانه ای که مدعی ان  هستند دیگر نمیتوانند در سایه غبار سیاسی  بمانند و فعالیت کنند .
انها   باید بدانند  خواسته یا ناخواسته ، عملا در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم جهانی  و سایر متحدانش علیه جبهه ضد امپریالیستی و مقاومت جهانی از اسیا ، افریقا تا امریکای لاتین قرار دارند...
نعیم صفایی