پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

گزارش ها از پاکستان حاکیست که ساعاتی پس از انحلال مجلس ملی پاکستان، وزیر کابینه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عمران خان رسماً از سمت نخست‌وزیری این کشور برکنار شده است. با این حال، عمران خان تا زمان انتصاب نخست‌وزیر موقت در این سمت باقی خواهد ماند.
 رخدادهای اخیردر اروپای شرقی و عملیات فاشیست زدائی روسیه در اکراین نقش پاکستان را دیگر بار برجسته نموده است. این نقش در یار گیریهای تازه پس از رخنمودن جهان چند قطبی در رویاروئی با هژمونی رو به افول آمریکا ملغمه ای پیچیده از مولفه های اغلب متضاد را همرسانی کرده است.    
از بدو پیدایش، پاکستان همواره آزمایشگاه ارزان وبی مقدار امپریالیستها بوده است، میتوان أجاز ظهور و جدائیش از هندوستان را به «دوراندیشی» قدرتهای استعماری قدیم بریتانیا و فرانسه نسبت داد.
 از آنجا که هندوستان با مبارزات ضد استعماری  پیگیر ناسیونالیستهای هند قدرت استعماری بریتانیا را به گوشه راند، اندیشه ها و انگیزه های مذهبی نزدیکترین راه برای نقب زدن به واپسگرائی که در آخر به سود مطامع امپریالیستی است فرصت نزج گرفتن یافت. اوج تمایلات ارتجاعی شووینیستی پس از جنگ دوم جهانی به زایش دو نوزاد ناقص الخلقه منجر شد: اسرائیل و پاکستان
بدین صورت  پاکستان قدم به عرصه نهاد تا  همواره مرکز تجاوز و وسیله اعمال سیاست‌های آمریکا به‌خصوص در برابراتحاد شوروی، هندوستان و مرکز رهبری فعالیت‌های وهابیها به نیابت از طرف ارتجاع منطقه به رهبری سعودی/اسرئیل بوده باشد.
 طبیعی است  پاکستان با چنین پیشینه ای در مرکزخصومت و نفرت تمام نیروها و جریانات مترقی و ضد امپریالیستی قرار گرفته و نقش نفرین شده همیشگی را بدوش بکشد.
  شرایط امروزی دنیا اما   پسا فروپاشی اتحاد شوروی، مبارزات محور مقاومت ضد امپریالیستی خاورمیانه به رهبری ایران، ظهور چین و احیای روسیه به عنوان قدرت جهانی  به‌کلی دگرگون شده است.
در این تحولات دوران ساز  «نقش و جایگاه پاکستان در صحنه بین‌المللی و ژئو استراتژیک آسیای مرکزی و غربی تغیر بنیادی یافته است. 
اوباما گفته بود که
« بمب اتمی پاکستان خواب را از او ربوده است. »
میتوان تصور کرد که در این «بیخوابی»   اروپا و بخصوص اسرائیل  شریک هستند. پس از درگذشت پدر بمب اتمی پاکستان قادر خان، مقامات موساد اظهار تاسف کردند که اورا زودتر نکشته اند!.
 پاکستان که قرار بود  دنده پنجم امپریالیسم در تجاوزات و ددمنشی ناتو و غرب بر علیه حرکتهای محرومان و جنبشهای ترقی خواهی در منطقه  باشد...طولی نکشید که  وسیله بیخوابی و اضطراب سران سلطه جوی جهانی مبدل شد.
در چند سال اخیر پس از اعلام احساس خستگی سلاطین امریکا از کشتار بی وقفه در خاورمیانه، اسرائیل شدیدا احساس خطر کرده به سعودی ها فشار آوردند که به خدمتکار خود پاکستان دستور دهد تا روابط با اسرائیل را نرمالیزه کند. 
بن گوریون در وصیتنامه اش گفته بود که اگر دو کشور مسلمان غیرعرب اسرائیل را بپذیرند آینده اسرائیل تضمین است. در دوران بن گوریون البته آمریکا  شاه ایران و «دو سه رسوای دگر» رادر لیست این نرمالیزاسیون با اسرائیل قرار داده بود، شاه از حد نامیدن اسرائیل به نام معشوقه پنهان خود پیشتر نرفت، چه که قابل تصور نبود که شاه تنها کشور شیعه جهان اشغالگران قدس را دوست بنامد و علمای حوزه قم را به دشمنی با خود دعوت کند. 
c3cf8ff3 11c1 4222 bc7f 9b99e2f14787
با وحشت اسرائیل از بی اعتنایی و غیبت ولی نعمت خود آمریکا  در خاورمیانه، خدمتکاران آمریکا در خلیج فارس، شیخکهای عرب نقش دلالی مظلمه را از ارباب خود دریافت کرده وبه دستبوسی اشغالگران قدس شتافتند. اما پاکستان   همچنان بر جای خود ایستاده و از نقش غلام خانه زاد سعودی سر باز میزند. پاکستان بخصوص با دویست و سی میلیون جمعیت ، پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان است که پیوستنش به هر جبهه ای وزن و توان ویژه ای به پتانسیلهای آن جبهه میبخشد 
در یک دهه گذشته  تغییرات وسیعی در غرب آسیا و آسیای مرکزی رخ داده است. روسیه قدرت پیشین خودرا بالنسبه باز یافته و چین با رشد سریع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی خود دلائل بیشتری به «بی خوابیهای ناتو و غرب» افزوده است. 
چین با ابتکار «جاده و کمربند» و بسیاری پروژه های دیگر کریدورهای اقتصادی وسیعی در آسیای غربی و مرکزی و آفریقا گشوده که اقتصاد پر رونق اینده را برای کشورهای منطقه نوید میدهد .
 چین بی امان به شکل دادن به «اوراسیای جدید» ادامه میدهد. و این  «اوراسیائی است که در آن همه راهها به تهران ختم میشود»(پپه اسکوبار). 
نقش پاکستان آنچنان برای اوراسیای جدید حیاتی است که دولت رفیق  شی جین پینگ قسط نخست وام سه میلیارد دلاری سعودی به پاکستان را پرداخته  تا پاکستان از زیر یوغ بیرحمانه سعودی ها بیرون آمده و قادر باشد که به ابتکار جاده و کمربند بپیوندد. آین ها تحولاتی نیستند که امپریالیسم آمریکا قادر به هضم و قبول آن باشد. کاخ سفید  اما به خوبی آگاه است که  آمریکا ظرفیت نظامی و اجتماعی مقابله با چین را دارا نیست. بدرستی کشوری با نزدیک به یک سوم چمعیت جهان، قدرت نظامی قابل توجه ،فرهنگی نفوذ ناپذیر، ناسیونالیسم کنفوسیوسی و رزمنده و تجربه مصاف با دو قدرت استعماری بریتانیا و ژاپن از چین و مردمش مجمعوعه ای ساخته است که غرب را یارای هماوردی با آن نیست.  
همانطور که اشاره شد پاکستان از اهمیت فوق العاده ای برای ناتووارتجاع منطقه (اسرائیل/سعودی) هم برخوردار است. با مواضع عمران خان پس از عملیات ضد فاشیستی روسیه و پیوستن به هند ، ایران ، کوبا و ونزوئلا درحمایت نکردن از ماجراجوئیهای دلقک غرب زلینسکی، ناتو و شرکا به وحشت دچار شده و به چاره جوئی برخواسته اند. این چاره جوئی شامل هدف گرفتن اهرم های  پیوند چین با کشورهائی که همیبشه حیات خلوت آمریکا بوده اند میباشد. درین پازل آنچنان که اشاره شد، چنانکه رسم همیشگی ددمنشان ناتو/آمریکاست نسخه کودتا، دخالت وسناریوهای «رژیم چنج» در پاکستان و سرنگونی دولت عمران خان در حال اجراست. تا کنون عمران خان قادر بوده که حمایت افراد و جریانات مترقی پاکستان را بدست بیاورد و همزمان  سعی در تعامل با ارتشی با پیچیدگی بسیار و  خاص خود ، دارد . c6eb5558 5bdb 4b2d bacd 8f3bbf03bc7f
پروٰژه فاشیسم زدائی در اکراین دگر گونیهای ژئوپلیتیک، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در جهان غرب نیز رقم زده است. کشورهای اتحادیه اروپا در زیر فشار تحریمهای کاخ سفید  مجبور به تحمیل گسترده تحریمهای اقتصادی بر علیه فدراسیون روسیه شده اند. این تحریمها ، اقتصاد بیمار اتحادیه را ناتوانتر کرده است، نرخ اجناس ضروری تصاعدی بالا رفته و نارضائی های عمومی را دامن زده است.این نارضایتی ها خبرهای خوبی برای بنگاه های غارت و سلطه راست میانه  در اروپا نیست. بطوریکه در انتخابات در پیش رو در فرانسه مارین لو پن کاندیدای پوپولیست ضد اتحادیه اروپا از مکرون پیشی گرفته است. بریتانیا نیز  که دیگر عضو اتحادیه نیست ، «چون کشتی بی لنگرکژ و مژ» میشود مجبور به اویختن به اربابش آمریکا است و برای خوشرقصی تحریمهای غلاظ و شدادی علیه روسیه وضع کرده است. نیازی به یاد آوری نیست که این تحریمها آثار ناگواری بر اقتصاد و زندگی روز مره مردم نهاده است.    
         شكاف عميق بين متحدان اروپایی ديروزيشان ، امروز انان را به وحشت انداخته است 
عدم كارايی نهادهای انحصارمالی و سياسی و كنترل كننده مناسبات بين المللی امپرياليستها كه با مقابله ومقاومت كشورهای نوظهور ولی قدرت مندی چون چين ، هند ، روسيه برزيل ، ارژانتين افريقای جنوبی و كشورهای عضو آسه آن و .... روبرو شده بيش از پيش برايشان نااميد كننده و مرگبار شده است.

نویدالسادات نبی پور