پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

 تاملی بر تعلقات مولوی عبدالحمید و سران اصلاحات...
حقایق عینی این چند هفته قداره کشیهای اراذل و اوباش که بدرستی میتوان انها را انگلهای وابسته به سرمایه داری  وابسته به سرمایه داری جهانی دانست  و روابط اشکار شده خانم های اغتشاشگر لوکس بورژوازی شمال شهری مرفه که مورد حمایت باندهای مافیایی ثروت نیز هستند و برملا شدن نقش اصلاحطلبان و حامیان و وابستگان و زیر مجموعه انها در این اشوبها بیانگر این واقعیت است که محرومین کشور  اعم از کارگران و کشاورزان و حاشیه نشینان شهری و مجموعه محرومین کشور  با کشته شدن جوانانشان بدست این  اراذل ، اگاهانه تاوان انتخاب رییس جمهوری را میدهند که  خود را نماینده محرومین جامعه میداند و در همین راستا توانست هم کشور را از لبه پرتگاه فروپاشی ایمن کند و هم در طول کمی بیشتر از یکسال چهره کشور را دگر گون کرده چرخ تولید را بسرعت مناسب برساند و نهاده های استراتژیک را تا چهار سال ذخیره کند  اقتصاد فرومانده در لجن فرومایگی نئولیبرالهای اصلاحطلب را از رکود برهاند و در جهت درست تاریخ  مسیر  همواری را در جاده مین گذاری شده اصلاح طلبان پیش بگیرد ..
طبعا چنین وضعی از اهداف و امال  کسانیکه طی بیش از سی سال تلاش کردند شرایط کشور را بنوعی جریان دهند که ناچار بدامان غرب پناه ببرد و یوق استعمار را بگردن بیندازد ، بسیار دور است و طبیعیست که دزدسالاران  بورژوا  کمپرادور نمیتوانند نفرتشان را از فرودستان رای دهنده به این دولت ،  پنهان کنند،
امروز شرایط عینی کشور نشان میدهد که تحت رهبری ایت الله خامنه ای ، انقلاب از مرحله استقلال کامل و توان حفظ ان عبور کرده و امروز انقلاب وارد یک مبارزه کاملا طبقاتی شده که اصل ارمانی انقلاب ۵۷ بود  ..
این "درد اغاز مرگ" را البته که سرمایه داری وابسته به غرب  بخوبی درک کرده ..4a05e350-64b0-49e5-affa-4fd2a03947fc.jpg
اما بلوچستان..
هیچ انسانی که بقدر سر سوزنی وجدان داشته باشد نمیتواند کارهای انجام شده در طول این مدت کوتاه در بلوچستان را نبیند و تقدیر نکند .
علاوه بر نقش دولت ، نیروهای سپاه چندین سال است که با قدرت و پشتکار و فداکاری مشغول رفع محرومیت از این استان هستند ..ایجاد ۵۰۰ هزار شغل پایدار  تنها یکی از صدها  فعالیت های فقر زدایی این نیروها در این استان است 
اما مولوی عبدالحمید ..
مولوی عبد الحمید که روابط بسیار نزدیک و ضمیمی با اصلاحطلبان دارد از نظر اخلاقی هم شباهتهای کم نظیری به این قماش دارد .
مثلا طبق فتوای مولوی عبدالحمید تمام خانم هایی که هم اکنون  در جمهوری اسلامی شاغل هستند باید خانه نشین شوند تا صدایشان توسط  مردها شنیدهونشو د. این شخص با چنین نگاه رادیکالی از  شعار "زن زندگی آزادی" دفاع میکند و سخن  میگوید و بی بی سی و اینترنشنال سعودی هم ایشان را به عنوان حامی زنان معرفی و حمایتش میکند،  طبیعیست که پشت این نقاب باید بدنبال منافعی باشیم که با سقوط اصلاحطلبان متوجه متحدینش میشود 
 البته این تناقض در تفکر امثال مولوی عبدالحمید  یک امر عادی و پیش پا افتاده است عموما مرتجعین بر این پندارند  و ربطی هم به اهل سنت یا تشیع ندارد و فقط زمانی بیرون میزند که منافع مادی انها بخطر افتاده باشد،
اما مشکل اینجاست که ایشان یک روز اینچنین فتوا میدهد و روزی دیگر  صدای تظلم خواهی زنان میشود  همانگونه که محمد خاتمی و حسن روحانی و میرحسین موسوی   یک روز در اجرای اجباری  ارزش های دینی فرامین و بخشنامه هایی انچنان تند صادر می کردند که حتی مشمول حجاب دخترکان زیر یکسال هم میشد و مخالفان این فرامین را تحت عنوان مخالفت با اسلام و انقلاب سرکوب می کردند..
هنوز امضای خاتمی زیر بخشنامه دولت در لزوم محجبه بودن عکس دختران بالای نُه ماه در پاسپورت پدر موجود است .
هنوز امضای خاتمی در ممنوعیت کاست و کاست ویدئو حتی اگر سخنان امام روی ان باشد  در مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود است..
 و البته همین جماعت فالانژیست افراطی در بدو انقلاب ،  روزی دیگر و  بنا به منافع سیاسی و بخصوص منافع مادی خود  شیپورچی  آزادیخواهی لیبرالیستی از  نوع اروپا و آمریکا میشوند..
این جماعت مستبد سرکوبگر  تنها چیزی که برایشان مهم است منافع خودشان است  و قطعا در این مسیر انانکه هدف اماج تیرهای زهر اگین این منفعت طلبان وابسته  قرار میگیرند، عدالتخواهان از هر فکر و نظرند ، این بوقلمون صفتان هر زمان که منافع تحت حمایت بیگانگانه انها طبق فرمان ارباب ، لزوم تغییر رنگ را ایجاب کند ، همان خواهند بود و به همان رنگ در خواهند امد ..
نوع عربستانی انها هم بوضوح ایچنین است ، یک روز به لحاظ شرعی حضور زن را نه فقط در تلویزیون و نه فقط اجرای  سرود و نه حتی هر نوع حضور در اجتماع و نه حتی حق رانندگی و نه حتی حضور او را  در نماز جمعه را هم جایز نمی دانند  و روزی هم مانند امروز  ، وقتی در قدرت باشند و مانعی برایشان نباشد  و منافعشان تضمین شود ، رقاصه عریان آمریکایی را دعوت می کنند تا در شهر مکه کنار کعبه کنسرت اجرا کند و سوره حمد را به عنوان ترانه در حین رقص عریان بخواند ..
به جرات میتوان گفت انچه امروز در بلوچستان میگذرد تداوم برنامه اصلاحطلبان است که بکمک غرب و عربستان و همراهی کامل مولوی عبدالحمید در حال اجراست ..
چکیده سخنان حجاریان این تئوریسین یهودی الاصل اصلاحطلب بیانگر برنامه خیانتبار این وابستگان است ..
او میگوید ..
«من در مورد تجزیه ایران و یا جنگ داخلی هیچ اظهار نظر نمیکنم فقط میگویم اگر میخواهید ایران بماند باید "مجموعه نظرات"  ما بر کشور حاکم شود ...»
فریب مجموعه جماعت اصلاحطلب وطن فروش و الت دست بیگانه را نخوریم
نعیم صفایی