پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور


مروز دولت نیازمند کمک و فعالیت همه نیروهای انقلابی  در همه زمینه ها بخصوص فضای مجازیست. اجازه ندهیم  نیروهای صدیق انقلابی و یاران حاج قاسم سلیمانی  را با برچسبهای تولید شده در تاریکخانه های غرب و تکثیر شده توسط توله های رانتخواران و مواجب بگیرانشان تخریب کنند. 
ابراهیم در آتش
با آغاز کاندیداتوری سید ابراهیم رییسی توفانی از تهمت و افترا علیه او از جانب غرب، تمامی جبهه براندازان، خائنان، وطنفروشان و رسانه های ناتو آغاز شد
بدنبال این هجوم انواع کارشکنیها علیه این کاندیدا را نیز شاهد بودیم .
کار بجایی کشید که در مناظرات تقریبا تمامی باندهای سیاه، خاکستری و پنهان درغبار سیاسی،  خود را آشکار کرده، متحد شده و بدترین، سخیفترین و بی ادبانه ترین تهمت ها را به این کاندیدای منفرد زدند.
در هنگام رای گیری واضح ترین کارشکنیها توسط عمال و وابستگان به غرب در وزارت کشورعلیه ایشان فعال شد تا جایی که رای گیری تا نزدیک صبح ادامه یافت.
در شمارش آرا کثیف ترین ترفند ها زده شد ولی در نهایت خط انقلاب پیروز شد.
با روی کار آمدن دولت که همه میدانیم نه تنها  دیناری در خزانه نبود بلکه اینبار دولت با بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی ماهیانه ارثیه  روحانی پلید دولت را تحویل گرفت.
آغاز دولت ابراهیم رییسی با استراتزی همدلی همه نیروهای صادق و کارآمد از هر گروه و دسته آغاز شد.
ولی با گذشت زمان میبینیم که مدیران سابق بجای همدلی فرصت را برای تخریب غنیمت دانسته کارشکنی را به اوج رسانده اند.
مجلس فشل غیر انقلابی که بیش از یکسال در مقابل خیانت های آشکار روحانی سکوت کرده بود در مقابل سید ابراهیم رییسی آنچنان قانون دان شده که مو را از ماست میکشند.
 بدین طریق اقلیت وابسته مجلس با کش دادن لوایح دولت توانسته عملا مجلس و ریاست آن را  تحت کنترل خود قرار دهد.  .
همه ما شاهدیم که رییس مجلس در حضور رهبری قول داد که "سه شیفت"کار کنند و راه را برای دولت هموار کنند  ولی متاسفانه شاهد بودیم که رای اعتماد به دولت نه تنها از دقیفه نود گذشت ، بلکه از وقت اضافه هم فراتر رفت. سخنگویان کمیسیون های موثر مجلس در کسوت حمایت از دولت بدترین عملکرد را تا امروز از خود نشان دادند و درست در زمانیکه دولت بشدت بدنبال حل مشکل ارزاق عمومی و اساسی بود مجلسیان بدنبال واردات خودرو بودند.
امروز دولت و قوه قضایبه یکپارچه در حال کارند وعملکرد این سید بزرگوار بگونه ایست که نمیدانیم کی میخوابد و چه زمانی استراحت میکند. کارشکنی های مدیران کل، مدیران میانی ..مجلس ..و باندهای مافیایی جری شده و هار و رانت خوارهای مافیایی در جعل خبر و تحریک مردم علیه یاوران صدیق دولت در فضای مجازی و هجوم یکپارچه کاربران فیک در این فضا از سکت رجوی تا براندازان  و کمکاری رسانه داخلی و..و.    آتشی در اطراف رییس جمهور منتخب  افروخته  که جز با کمک مردم انقلابی هیچ راه دیگری به ذهن من نمیرسد.
تنها قضاییه است که میتواند بازوهای این هزارپای هزار رنگ وابسته به غرب را با اقدامی انقلابی قطع و راه دولت را هموار تر کند. هیچ امیدی به این مجلس نیست.
امروز دولت نیازمند کمک و فعالیت همه نیروهای انقلابی  در همه زمینه ها بخصوص فضای مجازیست. اجازه ندهیم  نیروهای صدیق انقلابی و یاران حاج قاسم سلیمانی  را با برچسبهای تولید شده در تاریکخانه های غرب و تکثیر شده توسط توله های رانتخواران و مواجب بگیرانشان تخریب کنند. 
نعیم صفایی