پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

نئولیبرالیسم اقتصادی .
جراحی یا پانسمان ..
ریاست محترم جمهور ،جناب اقای رییسی :
قریب به شش ماه از انتخاب شما و به باور من انقلاب ۱۴۰۰میگذرد و باید پذیرفت که در این اندک کارهای بزرگی انجام گرفته و خرابیهای بسیاری جبران شده و ما قدردان چنین زحماتی هستیم  ولی ایا قرار تداوم چنین راهی بود؟
ایا قرار بود همان روابط اقتصادی نئولیبرال فاسد فساد روبی شده زخم ها پانسمان شوند؟
بخوبی میدانیم که در طول این چهل سال روسای جمهور با رای بالا انتخاب ولی به تدریج با عملکردهایشان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و به زباله دان رفته اند . 
امروز اما امارها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی شما به نسبت قبل افزایش هم نشان میدهد و ملت توصیه های شما را پذیرفته "امیدوارانه" به اینده مینگرند  ولی ایا همواره چنین خواهد بود ؟
جناب رییسی ، اگر چه پانسمان زخمهای گذشته بخصوص در مورد طبقات محروم در اولویت است ولی بزرگترین اولویت ، پیاده کردن سند راهبردی و تعریف دقیق اقتصاد مقاومتی و اعلام مانیفست ان وجراحی گسترده در روابط و ساختار اقتصادی و در یک کلام "تغییر ساختار اقتصادی" است .
شک نیست که قطار اقتصاد نئولیبرال وامانده از حرکت است و شک نیست رسیدگی به در راه ماندگان در اولویت ، ولی قطعا رسیدگی به وضع در راه ماندگان استراتژی انقلاب ۱۴۰۰ نیست ..استراتژی انقلاب به حرکت دراوردن این قطار با موتوری نو در  مسیری امن با اجرا  اقتصاد مقاومتی است ..
قطعا ادامه این راه  توزیع یارانه ای نظام نئولیبرالی  جز  سریعتر رسیدن به اقتصاد ریاضتی اروپاییان و امریکا که نه تحریم دارند و نه دشمن قدار ، بجای دیگری ختم نمیشود .
«"اقتصاد مقاومتی" نسخه تغییر ساختار است» که سند راهبردی انرا شما دارید و ما متوجه هستیم که بخاطر کارشکنیهای احتمالی ناگزیر از عدم انتشار ان هستید . ولی رهبری بهترین راهکار را هم پیش روی شما قرار داده اند  و ان راهکار ، گفتگوی مستقیم  با ملت است  انهم بدون نگرانی از توطئه مثلا نمایندگان ملت در مجلس.
صحبت صمیمانه و صادقانه و اشکار با مردم راه را برای تغییر ریل اقتصادی هموار خواهد کرد و انزمان نیروهای فاسدی که از یکسو بازار را خراب میکنند و از دیگر سو نه تنها قوانین لازم را تصویب نمیکنند بلکه سعی در بستن راه دارند ، منزوی شده کنار خواهند رفت .
اینکه بتوانیم نهاده دامی را در اوج تحریم به سختی  تهیه کنیم و سپس در سیستم فاسد چرخه توزیع پر فساد بازار ازاد برای کنترل ان تلاش کنیم و بعد  تک به تک به دامداریها سر بزنیم ، شدنی نیست .
این امید را میسوزاند .
اینکه  ارزاق را در اوج تحریمها وارد کنیم و سپس برای توزیع به پیک موتوری متوصل شویم ، نامش برنامه ریزی  دولت انقلابی نیست . میدانیم راه سخت است و جراحی خونریزی دارد ولی نقشه راه را بیرون بیاورید  و با ملت صمیمانه و مانند همیشه صادقانه گفتگو کنید و مطمئن باشید انها جراحی و خونریزی ناشی از جراحی را میپذیرند .
شما  پشتوانه ملی را دارید.حمایت نیروهای انقلابی را دارید. قوه قضاییه با شما همگام است..حمایت صد در صدی رهبری را دارید .مخالفان خزیده در مجلس و متحد شدن چند بدنام اصلاحطلب و اصولچی و ارتجاع ضعیف شده امروز قادر نیست کاری انجام دهد ولی اگر زمان بگذرد دیگر نمیتوان مانند امروز  مطمئن بود .
با یک سواپ و صادرات خیار و گوجه و میوه و خشکبار و .و..و اقتصاد از گره وابستگی خارج نخواهد شد . نمیتوان و نباید نهاده دامی را بکسی رساند که به غلط  در بیابان برهوت دامداری زده. نمیتوان اب را به کشاوزی رساند که در منطقه خشک شالیزار زده . یا دوست دارد هندوانه بکارد ..اینها شدنی نیست و بیشتر روزمرگیست تا برنامه ریزی .
تغییر ساختار در زمانیکه فاصله دلار ازاد با نرخ رسمی سه هزار تومان بود اسانتر بود یا امروز که فاصله بیست هزار تومان است؟
میپذیریم که دولت فاسد قبلی به کمک همین نمایندگان این کار مهم  را انجام نداد ،ولی  شک نکنیم که امروز  تاخیر نه تنها سبب گشایش نیست بلکه در اینده تنگناهای بیشتری را سبب خواهد شد 
لذا ..
نخست باید با ملت در مورد  جایگاه ایران در اینده اسیا و اوراسیا و غرب اسیا دقیق توضیح داده  شود و منافع ان برای سفره تک تک افراد با عدد و رقم نشان داده شود .
دوم... باید نقش "کامل"و مهم  ایران در پیمان شانکهای برای ملت بزرگ ایران تعریف شود. و منافع جمعی و ملی ان برجسته شود که در این مهم بسیار کوتاهی شده 
سوم... سند راهبردی تغییر ساختار از اقتصاد نئولیبرال به "اقتصاد مقاومتی" که بخلاف تبلیغات اوباشان نئولیبرال  ابدا هم ریاضتی نیست و قطعا سبب شکوفایی خواهد شد در اختیار عموم قرار گرفته در مورد ان صمیمانه و صادقانه با مردم صحبت شود . و مسیر تحقق ان برای احاد مردم توضیح داده شود .
شک نکنید که با این پشتوانه عظیم مردمی و شهامتی که در شما سراغ داریم و حمایت قضایبه و عزم ملی ناشی از حمایت مقام معظم رهبری از این گردنه سخت بسلامت عبور خواهیم کرد ..
امروز باید اقدام کرد ،
فردا ممکن است دیر باشد
نعیم صفایی