پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

اعلامیه "پیک خاور"

بمناسبت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
باید با تمام قوا در انتخابات شرکت کرد و به نمایندگان جبهه تعمیق انقلاب و تغیر وضع موجود رای داد. 
ما معتقدیم رای دهندگان زیر هر عنوانی از جمله "دموکراسی" خواهی نباید به افرادی مانند همتی و یا مهرعلیزاده رای دهند زیرا این افراد ادامه دهندگان وضع اسفبار کنونی هستند

اعلامیه "پیک خاور"

بمناسبت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران


انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار می شود که کشور ما کماکان از تضادی آشکار بین سیاست خارجی ضد امپریالیستی و سیاست اقتصادی خانمان برانداز در داخل رنج می برد. در حالیکه محور مقاومتِ در کنار مردم سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و عراق ضربات سهمگینی بر پیکر در حال افول امپریالیسم آمریکا و دیگر مرتجعین منطقه وارد کرده، دولت روحانی نماینده فاسد ترین بخش های سرمایه داری انگلی، با در دست داشتن قوه مجریه برای 8 سال، در هماهنگی با امپریالیسم با گره زدن اقتصاد میهن ما به برجام زندگی مردم ما را بخاک سیاه نشانده است. در حالیکه ترامپ جنایتکار با اعمال فشار حداکثری بزرگترین تحریم تاریخ را علیه مردم ما اعمال میکند و سردار قهرمان ما را در روز روشن ترور میکند تا میدان ما (بخوان محور مقاومت) را قبل از رفتن نکبت بارش برای امپریالیست "دموکرات"، جو بایدن تضعیف کند، حسن روحانی در یک توطئه پیچیده حرف دل خود را، در حمله به سردار سلیمانی و کشور دوست روسیه از دهان ظریف بیان میدارد. در حالیکه کرونا در کشور یک میلیارد و چهار صد میلیونی چین تنها قدری بیش از 4000 هزار تلفات دارد، دولت روحانی برای مقابله با کرونا نه از آنها بلکه از اروپا و آمریکا با صد ها هزار کشته الگو برداری میکند چون تا مغز استخوان به شیوه تفکر نئولیبرالی وابسته است. دولت حسن روحانی ادامه دولت های رفسنجانی و خاتمی است و این وضع باید تغیر کند. ما معتقدیم رای دهندگان زیر هر عنوانی از جمله "دموکراسی" خواهی نباید به افرادی مانند همتی و یا مهرعلیزاده رای دهند زیرا این عناصرادامه دهندگان وضع اسفبار کنونی هستند.
همیهنان عزیز ما ما معتقدیم:
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امپریالیسم آمریکا برای ایجاد یک نظم تک قطبی در جهان بویژه در خاورمیانه دست به حنایات بزرگی زد. انقلاب کبیر اسلامی - ضد امپریالیستی ایران بزرگترین واقعه انقلابی در اواخر قرن بیستم بود که نه تنها جغرافیای سیاسی منطقه را تغیر داد بلکه برجهان تاثیرات شگرفی داشته است. امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم بزرگ ترین دشمنان انقلاب ایران بودند و در چهل و سه سال گذشته لحظه ای از توطئه و جنایت علیه ایران دست برنداشتند. صد ها هزار شهید، از دست دادن دانشمندانی بزرگ، تحریم های ضد بشری، حتی پس از برجام دیگر برای همه ملت ما روشن کرده که هرگونه توهم و خوش بینی به آنان چیزی بجز خیانت ملی نیست.
ما همچنین معتقذیم مرکز سرمایه داری بین المللی، یعنی آمریکا دیگر قادر نیست انسجام جهان سرمایه داری را حفظ کند زیرا که خود در بحران غوطه ور است. نظم حاکم بعد ار جنگ حهانی دوم و بویژه نظم تک قطبی پس از انحلال اتحاد چماهیر شوروی در حال فروپاشی کامل است. پدیده ترامپ علائم، عارضه و واکنشی ارتجاعی به این بحران بود و بایدن نیز چاره ای بجز ادامه راه ترامپ ندارد. توازن نیروی جهانی تغیرات اساسی کرده است. جمهوری توده ای چین، فدراسیون روسیه و ایران از عناصر اصلی این تغیر هستند. بی جهت نیست که بایدن در ملاقات با بوریس جانسون از این مثلث بعنوان دشمنان نظم و ارزش های آمریکایی نام میبرد. از این منظر نیز اشتباه بزرگی است که اجازه دهیم در بر همان پاشنه چهل سال گذشته بچرخد. تبلیغات ارتجاهی علیه دو کشور دوست چین و روسیه که کوچکترین طمعی نه به ایران بلکه به هیچ کشوری نداشتند، فقط تبلیغات جاسوسان و کارگزاران امپریالیسم در ایران است. لذا یکی از فاکتور ها در انتخاب اصلح این است که رئیس چمهور منتخب عمیقا نگاهش به شرق، کشور های جنوب و منطقه باشد.
ما بر این باوریم و بار ها در "پیک خاور" اعلام کردیم و خسته نمی شویم تکرار کنیم که: حاکمیت بر آمده از انقلاب بدلیل نفوذ عوامل بورژوازی و امپریالیسم در قدرت جوان بر آمده از انقلاب، با ترور یاران بنیانگذار جمهوری اسلامی و زدن احزاب نزدیک به خط ضد امپریالیستی ایشان بویژه حزب توده ایران توانست ساختار سرمایه داری انگلی، رانتی و فاسد را در ایران حاکم کند. اما از آنحاکه در میان رهبران اصلی انقلاب آیت الله حامنه ای از ترور ها جان سالم بدر بردند و رهبر انقلاب شدند با مقاومت و تدبیر ایشان در مقابل امپریالیسم بویژه سازماندهی محور مقاومت پروزه استحاله شکست خورد. ما همچنین معتقدیم در اثر این شکست پروژه استحاله دولت های نئولیبرال و جاسوسان نفوذی به پروژه براندازی از درون تبدیل شد. این پروژه براندازی اساسا از طریق ناراضی کردن مردم و شوراندنشان علیه مقاومت پیش برده شد. بر این اساس ما معتقدیم که انتخابات 1400 برای اولین بار میرود که که حاکمیت را یکدست کند و تصاد بین سیاست خارجی انقلابی را با سیاست اقتصادی براندازانه به نفع تعمیق انقلاب و خط رهبری حل کند.
ما معتقدیم چهارگانه آقای رئیسی، جلیلی، زاکانی و سعید محمد در خدمت چنین تحولی است. ما همچنان معتقدیم که مطلقا نباید به توان تخریب و توطئه عوامل وضع موجود کم بها داد. تحریم کنندگان خارج کشور، مثل هواداران سلطنت طلبان، حتا و و و و تحریم کنندگان داخل کشور مثل هواداران احمدی نژاد ممکن است دست به اغتشاش بزنند. کاندید های جبهه انقلاب همچنان باید در مقابل امواجی که با ورود شخصیت هایی مثل خاتمی در دفاع از همتی راه میفتد هوشیارانه عمل کنند و تاکتیک های مناسب را اتخاذ نمایند.
و کلام آخر ما با مردم ستم کشیده و قهرمان ایران است:
پاسداران جان بر کف سپاه قدس، پاسداران انقلاب،بسیجیان، ارتشیان مدافع تمامیت ارضی ایران، کارگران و دهقان، زنان، پرستاران، دانشجویان و نخبگان صحنه نبرد های علمی همه متحد شویم و اجازه ندهیم مزدوران ارتجاع، نوکر امپریالیسم و احتمالا برخی دوستان نادان با آلوده کردن اذهان عمومی و با کمک رسانه های امپریالیستی زیر پوشش مبارزه علیه استبداد و ولی فقیه و  خواسته و ناخواسته یا با عث ادامه وضع موجود شوند ویا در صورت نا امیدی با ایجاد اغتشاش، نا آرامی و شورش به منافع ملی ما بنفع دشمنان ملت، آسیب های جدی وارد کنند.
مردم عزیز ایران
باید با تمام قوا در انتخابات شرکت کرد و به نمایندگان جبهه تعمیق انقلاب و تغیر وضع موجود رای داد. باید با تمام قوا پس از انتخاب رییس جمهور همانطور که رهبر انقلاب فرمودند مصرانه تغیرات ساختاری را در تمام ابعاد اقتصادی از آنها طلب کرد و در صورت عدم اجرا آنان را بازخواست کرد و در مراجع قانونی پیگیری کرد. ما اقدامات آقای دکتر سعید محمد را در دفاع خالصانه و متواضعانه از آقای رئیسی در خدمت تعمیق انقلاب و خط رهبری میدانیم و همین نظر را در مورد استعفای اصولی آقای زاکانی داریم.
گام دوم انقلاب با شکست نمایندگان وضع موجود چه خود را اصلاح طلب بدانند و چه اصول گرا آغاز خواهد شد. ما به تعمیق و پیروزی انقلاب ایمان داریم.
پیش بسوی صندوق های رای.
پیک خاور
25 خرداد 1400