پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

تاملی بر استراتژی وحدت اسلامی و جایگاه ایران در پیوند با جنبش جهانی ضد امپریالیستی..
به باور من رفع تنش و همگرایی بین ایران و عربستان که در دستور کار ایران قرار دارد میتواند عامل بنیادین تحولاتی بزرگ در ژئوپولوتیک منطقه و کشورهای اسلامی را سبب شود ..
سکوت ایالات متحده و اقمارش در این مورد خاص ناشی از خوشباوری همیشگی امپریالیستها در مورد توان هژمونیک خود بر کشورهایی نظیر عربستان است ..
انها بر این باورند که با نزدیکی عربستان به ایران میتوانند خواستهای خود را از طریق عربستان بر ایران تحمیل کنند ..
اشتباهات محاسباتی چند سالیست که گریبان اندیشکده های غرب را رها نمیکند .
انها توان محاسبه تقریبی قدرت نظامی ایران را دارند ولی هرگز قدرت محاسبه نفوذ ایدئولوژیک ایران در منطقه و جهان را نداشته اند.
مهمترین اصلی که امپریالیسم از ان غافل است تفاوت عملکرد سیاست خارجی ایران با امپریالیستهاست ..
امروز ایران تنها کشوریست که هرگز از تعهداتی که به متحدینش داده عدول نکرده و از این نظر مطمئن ترین متحد در جهان بشمار میرود، حال انکه غرب و متحدانش جزو بی اعتبار ترین و خیانتکار ترین و بی ابرو ترین کشورها محسوب میشوند ..
احترام و ارزش سخنان رییس جمهور مردمی در خارج از کشور نیز علاوه بر تاثیر شخصیت انقلابی خود ایشان ، متکی بر شناخت کشورها در همراهی ایشان با نظرات انقلابی رهبریست ..،ورود سریع ایران به شانگهای استقبال کم نظیر ایشان در کشورهای منطقه و امریکای لاتین و اجابت سریع خواستهای ایشان همه از این زاویه قابل بررسی است .
اینگونه است که بسیاری کشور ها حتی بدون هیچ قراردادی تنها با اتکا به سخنان رهبر جمهوری اسلامی به ایران اعتماد کرده ،حتی برای روابط فی مابین خود و دیگر کشورها ، به ان سخنان استناد میکنند و این در حالیست که متحدین نزدیک ایالات متحده امریکا برای محکمترین معاهده ها با غرب بدیده تردید نگاه کرده برای ان تعهدات ذره ای اعتبار قایل نیستند.
از دیگر سو رهبر انقلاب اسلامی همواره و در هر موردی منافع ملی طرف مقابل را همچون منافع ملی خود دانسته ارج میگذارد و همواره در مسیر حفظ منافع طرفین فعال بوده که این خود ضامن بقا و استحکام روابط بوده و خواهد بود .
تقریبا میتوان گفت تمامی سیاستمدارانی که قدرنشناس چنین موقعیت استثایی بودند ، نه تنها منافع ملی کشور خود را بر باد دادند بلکه خود نیز منزوی شده پایگاه مردمی خود را نیز از دست دادند ..
اردوغان و علی اف و مسعود بارزانی از این دست قدر ناشناسانند ..
سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دوم ابان ماه در جمع مسئولان و نمایندگان سایر مذاهب و اعلام رسمی دیدگاه ظلم ستیزانه وعدالتخواهانه جهانی ایران ، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ایران در توسعه هرچه بیشتر محور مقاومت بشمار میاید.
اما در حاشیه این نشست هم مواردی قابل تامل بود، حضور مسئولان خاطی و مفسد و احتمالا وابسته به غرب دولتهای سابق از روحانی گرفته تا جهانگیری ، نیز موضوع مهمی بود ..این حقیران با شنیدن سخنان رهبری ،شاید فهمیده باشند که وجود ناچیز ولی پر فسادشان در کمک به امپریالیسم و عملکرد کثیف و غارتهایشان که بنظر ضربه ای بزرگ میامد در مقابل جهان بینی و برنامه های عظیم جهانی رهبر خردمند انقلاب تا چه حد حقیر ، ناتوان و ناچیز بوده و این مجموعه از مسئولین این سی ساله تا چه حد کوته بین بوده اند .
گزارش دقیقی از جلسه ای با حضور دولتهای قبل در محضر رهبری وجود دارد مبنی بر اینکه چه کسانی چه گفتند و چه شنیدند ولی وزن سخنان مقام رهبری را دست کم گرفتند .
و اینگونه بود که...
عباس اخوندی در حضور رهبری سخنانی میگوید و رهبری میفرمایند
اول خودتان را معرفی کنید.!!
وی میگوید من عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی هستم.
رهبری پاسخ میدهند..میدانم ..ولی شما را نمیشناسم!!!
نعیم صفایی