پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

تأملی بر امروز آفریقا
بخش اول
قاره آفریقا فصل نوینی در استعمار زدائی میگشاید
جهانی که برآن است تا تاریخ خود را خود بنویسد
ای فرانسه , زمانه گستاخی به سر رسیده است"
او ما آن را مانند کتابی بسته ایم
,ای فرانسه, امروز روز تسویه حساب است
! پس آماده شو و جواب خود را بگیر
"سرود مجاهدین الجزایری ضد استعمار فرانسه" 
به نظر میرسد که سفر آقای رئیسی یه قاره آفریقا و سخنان پر شور ایشان درکنیا و یادآوری دوران رزم پر شور ضد استعماری قاره درسالهای پس از جنگ دوم جهانی ثمر های شیرین خودرا به بار میآورد. فرانسه استعمار گر آفریقا که هنوز به استثمار وحشیانه این قاره حتی پس از دوران استعمار زدائی ادامه میداده است , این بار در قلب آفریقا با علامت ایست مردم این کشور مواجه شده است. مالی و بورکینا فاسو اعلام کرده اند که در کنار نیجر قرار گرفته و به هر گونه ماجرا جوئی نظامی علیه ملی گرایان پاسخ لارم را خواهنند داد.
اخبار چند روز گذشته حاکی از آنند که چندین نظامی در سیرالئون به ظن کودتا علیه دولت غرب گرای این کشور بازداشت شده اند.
مقامات دولت جدید نیجر با صدور قطعنامه ای ممنوعیت فوری صدور اورانیوم به فرانسه را تصویب کردند.
کودتای ملی گرایان نیجر بار دیگر به جهان یاد آور شد که چندین کشور آفریقائی مستعمره هنوز وجود دارند که به فرانسه .متمدن" باج میدهند. رهبر ملَی گرایان به ماکرون گفت : دیگر اورانیوم و طلای مجانی نداریم که به شما بدهیم ".
امواج قدرتمند و شور انگیز استعمار زدائی پس از جنگ دوم جهانی نتوانست به غارت فرانسه در آفریقا پایان دهد و با استفاده از قتل عام در رواندا در دهه ۹۰ میلادی به غارت منابع غرب آفریقا ادامه داد.فرانسه استعمار گر با سرنگونی مهره خود در کشور نیجرتوسط مردم و نظامیان ملی گرای این کشور مواجه شده است. در نمایشی از بازگشت به دوران مبارزات ضد استعماری آفریقا، مردم نیجر با الهام از سرود ملی الجزایر در دوران مبارزات ضد استعماری, این سرود ملی حماسی را در کوچه و خیابان سر داده اند. این سرودی است که مقدی زکریا هنگامیکه در زندان استعمار گران فرانسوی بود سروده است....« ای فرانسه امروز روز تسویه حساب است ! پس آماده شو و جواب خود را بگیر» .
گشایش، تداوم و گسترش جبهه مقاومت ضد امپریالیستی به رهبری ایران و تحولات چهار دهه گذشته بازتاب مهمی در منطقه غرب آسیا داشته اند، بدون تردید این تحولات را نمیتوان بر دگر گونیهای اخیر مردمی در آفریقا بی تاثیر دانست.
این طلوع انقلاب اسلامی ایران است که روزنه های امید را به جهان سرکوب شده گشوده است. اکنون به گونه ای فزاینده آشکار میشود که جهت گیری موضع سیاسی کشورها ی این قاره‌ هم به شدت در شُرف تغییر است. و غرب توان بازدارندگی علیه این رود خروشان را از دست میدهد.
دستاوردهای جبهه مقاومت در چهار دهه گذشته از جمله آغاز دوباره مبارزات ضد امپریالیستی , شکست هیمنه آمریکا در منطقه غرب آسیا، عدم موفقیت آمریکا در سرنگونی بشار اسد و از دست دادن شیوخ دست نشانده ومطیع خلیج فارس از دایره خدمتگزاری به بلوک غرب , نشانه های آغاز فرایند انقلابی دیگری هستند. .
ازابتدای سال ۲۰۲۳درژانویه علائم بی علاقه گی اکثر کشورهای قاره آفریقا به ادامه این سرسپردگی زنگ خطری برای امپریالیسم بود.علائم این تمرد در فاره آفریقا عدم همراهی با تحریمهای آمریکا علیه روسیه در رای گیری سازمان ملل بود. دومین ضربه مهلک به نظام سلطه پذیرش در خواست دیوان عالی عدالت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ دسامبر درباره موضوع سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ساحل غربی است. بطور خاص کشورهای قاره آفریقا فعال‌ترین نقش را در موضع «غرب‌زدايی» اتخاذ کرده و نشان دادند که آن‌ها مخالف بازگشت غرب به سیاست‌های نواستعماری هستند.
پس از عملیات ویژه نازی زدائی روسیه در اکراین و تحمیل تحریم انرژی روسیه به اروپا از سوی آمریکا ،‌قاره آفریقا نشان داد میلی به ادامه اطاعت و انقیاد به استعمارگری کهنه ندارد. یکی از برجسته ترین نمونه های رشد مقاومت قاره در مقابل سلطه گری اروپا، سرپیچی روز افزون کشورهای تولید و صادر کننده انرژی است. نیجریه از افزایش تولید نفت و گاز برای جبران کمبود انرژی در اروپا پس از تحریم انرژی روسیه امتناع کرد. این تمرد پس از خود داری عربستان سعودی از افزایش تولید نفت ضربه سنگینی را به وجهه نظام هژمون امپزیالیسم وارد کرد.
نفوذ فرهنگی و معنوی نمایندگان رهبری در منطقه زاریا، شمال نیجریه و جنوب نیجررا نمیتوان در این رستاخیز بی تاثیر دانست.ادامه این روند می تواند عمق استراتژیک محور مقاومت را به قاره آفریقا گسترش دهد...
نویدالسادات نبی پور