پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

امپریالیسم رسانه ای چیست و چگونه عمل میکند ؟
امپریالیسم رسانه ای را میتوان پروژه ای هم سطح و شاید موثر تر از صنایع نظامی و تهدیدات ناشی از ان دانست .دامگهی که امپریالیسم /خبری /سینمایی/مجازی توان ایجادش را دارد نه تنها مختص بیک نقطه نیست ، بلکه گستره جهانی را شامل میشود ،
بارها دیده شده بسیاری کشورها که توان خروج از سلطه امپریالیسم را هم داشته اند ، نتوانستند از تور خبری ، رسانه ای پیچیده امپریالیسم رهایی یابند ، لذا یا بدلیل فریب توده ها توسط تور رسانه ترکیبی امپریالیسم ، سقوط کرده اند و یا دچار استحاله و انقلاب مخملی شده اند ..
«تحقق پروژه ای بنام "انقلاب مخملی" نمیتواند در هیچ کشوری موفق شود مگر قبل از ان خبرگان و اندیشمندان و مجریان و موثرین ان جامعه بدوا در تور نشر اطلاعات و رسانه های امپریالیسم استحاله شده باشند»
مرحوم مغروق هاشمی رفسنجانی اگر اشتباه نکنم در کتاب عبور از بحران فرمودند .
«قطعا روش ما مخالفانی خواهد داشت پس منطقیست که خودمان مخالف را بسازیم تا میدان از دست مخالفان اصلی گرفته شود» ..
«نقل به مضمون»
(بزبان ساده ایشان میفرماید .
تا به جایی برسیم که مخالفان حقیقی بجای تحلیل شرایط و تولید محتوا در شناخت روش باند هاشمی و مخالفت با ان ، ارام ارام با ترک مغز تحلیلی ،مصرف کننده و پیرو بی چون و چرای مخالفینی شوند که خود باند هاشمی انها را تولید کرده است )
متن داخل پرانتز از نگارنده است
شاید این جملات جناب هاشمی را بتوان ساده ترین و کاملترین و در عین حال ،عوامانه ترین تعریف از پروژه ای عظیم در سطحی وسیعتر بنام "امپریالیسم خبری رسانه ای " دانست ،
شک نیست که پیش نیاز چنین حرکتی بدوا باید باور پذیری بهترین بودن غرب را در ذهن فرد تحریک و تزاعی کند ، چنین شرایطی را هالیوود بعنوان بزرگترین صنعت تبلیغاتی غرب و بخصوص "زندگی امریکایی" با تولید فیلمهای دلچسب کشورهای مختلف بر عهده دارد انچنانکه عشق به امریکا و برتر دانستن زندگی امریکایی همواره بتواند پس زمینه مجموعه تفکر افراد مورد هدف باشد تا افراد همواره زندگی امریکایی را بعنوان واحد سنجش شرایط زندگی در دیگر کشورها به حساب بیاورند ، همانگونه که اموحته اند ارزش هر کالایی را بر مبنای نرخ دلار ارزیابی کنند . این گونه افراد را میتوان "اسیران حمله رسانه ای غرب دانست ..
اما هدف غایی امپریالیسم رسانه ای چیست ؟
اگر تعریف "اگاهی " را اشراف همه جانبه به واقعیات جهانی و "تعمق"‌ و "توان تحلیل" را قدرت و توان "کشف حقیقت" از درون "واقعیت ها" بدانیم ، امپریالیسم خبری رسانه ای دقیقا همین "اگاهی " را هدف گرفته و تلاش میکند این توان را از نیروهایی که میتوانند با تحلیل های خود و ارائه محتوا ، حتی ناقص و ضعیف ، علیه امپریالیسم فعال شوند را بگونه ای بگیرد که نه تنها متوجه اسارت فکری خود نشوند بلکه با نشخوار کنسروهای خبری امپریالیسم و امکاناتی که خود امپریالیستها در اختیار اسرای فکری خود میگذارد ، هم خود را فعالتر و دانا تر بدانند و هم سد راه معدود نیروهای اسیر نشده در تولید محتوا و افشای امپریالیسم شوند .
روش در عین پیچیدگی ، ساده است ، بدوا طرح مسئله واقعی که به خبر جنبه رسمی و قانونی و درست میدهد و همزمان ارائه پاسخ به همان سوال ، بهمراه تحلیل و رهنمود که دقیقا بر پایه محاسبات دقیق بگونه ای در ذهن خواننده یا بیننده تزریق میشود که گمان کند خودش کاشف پاسخ بوده .
هدف همزمان دیگر امپریالیسم خبری تولیدو نشر اخبار درست ولی در عمل گمراه کننده در نوع و شکل خبر رسانیست . این عمل با هدف ایجاد باور قاطع دراسیران فکری خود به درست و مستند بودن اخبار توسط رسانه هایی که در غرب تولید میشوند و اقمار خبری امپریالیسم خبری محسوب میشوند ، برنامه ریزی شده انهم در مقابل رسانه های مستقلی که در کشورهای ضد امپریالیستی بدلیل گستره وسیع امپریالیسم خبری ، عملا و بطور کاملا ناتوان و کم فعالند .
کافیست بدانیم بخلاف نیروهای نظامی امپریالیسم که چندان نیازمند عقل نیستند ، عمده ترین نیروهای فکری با ضریب هوشی بسیار بالا باهمراهی اتاق فکرهایی شامل بهترین جامعه شناسان و روانشناسان و بوم و قوم و زبان شناسان و بهترین بودجه زیر نظر و حمایت امثال "مردوخ " ها و "سوروس "‌ها و سازمانهای اطلاعاتی امپریالیستی ، بکار شبانه روزی "تولید محتوا" بر اساس اسیر گیری برای استراتژی امپریالیسم رسانه ای خبری مشغولند .
هدف موازی دیگر امپریالیسم از رسانه ابجاد باور روشنفکر نماها به تعریفی جدید از "اگاهی" است ، بطریقی که اسیران فکری باورمند شوند که دانستن اطلاعات رسانه های غرب و مصرف انها همان "اگاهی کامل " است تا روشنفکران ان جوامع هدف ، وادار شوند بعنوان "فرد اگاه" ، همان خبر ها را با کمی پس و پیش کردن جملات بعنوان تولید داخلی و محتوای مثلا ملی ، ترجمه و بخورد عوام بدهند . این مرحله یعنی جذب کامل جامعه روشنفکری جوامع را میتوان اوج موفقیت کامل امپریالیسم خبری دانست ، زیرا از این مرحله به بعد روشنفکر هدف که توانسته عده ای را به دور خود جمع کند مانند معتادی به افیون خبری هر لحظه منتظر تزریق خبری جدید از سمت متروپل است تا بتواند نیروهایش را تغذیه کرده ،جایگاهش را بعنوان روشنفکر در مسابقه ترجمه و نشر حفظ کند . شک نیست که امپریالیستها برای قوام بیشتر ، برگزیدگان این افراد را در رسانه های سراسری خود دعوت کرده و با القاب دهان پرکن مینوازند تا جایگاه برتری بیابند ..
گاه هم دو روشنفکر معروف ساخته خود را رو در روی هم قرار میدهند تا عوام بگمان داشتن "حق انتخاب ازاد!" نظر یکی را انتخاب کنند ولی حقیقت این است که مجموعه این مناطرات در همان تور اطلاعاتی خبری دور میزند که امپریالیسم خبری ایجاد کرده ..بدین معنا که مستندهای دو گروه بظاهر مخالف همان ترجیحاتیست که غرب برایشان از قبل ،خبر سازی کرده .
هدف همزمان دیگر امپریالیسم خبری ،تاریک کردن هدفمند بحرانهای عمده محصول تضادهای امپریالیستی با روشنی بخشیدن به بحرانهای درجه چندم است .
امپریالیسم خبری میتواند بکمک اسرای روشنفکر خود ماجرای اوکراین را انچنان عمده کند تا تلاش امپریالیسم در انتقال حجم عظیم سلاح های مرگبار کشتار جمعی به پایگاه هایش در الاسکا پنهان بماند ،
انها قادرند بوسیله اسیران فکریشان انچنان اتش سوزی هاوایی را با اتش سوزیهای کانادا .امریکا.یونان.اسپانیا و.و. ادغام کنند تا فضای مجازی خبری ، به نقش زمین سوخته هاوایی در استراتژی تقابل اینده امپریالیسم با چین و روسیه و کره شمالی ابدا پی نبرد .
در موارد سطح پایبنتر امپریالیسم خبری لرای پنهان ماندن بحران رابطه با عربستان میتواند با طرح اخباری مثل تحویل جولیان اسانژ به امریکا یا بیرون کشیدنش از سفارت اکوادور از این قربانی پروژه ویکی لیکس انچنان برنامه سازی کند که تمام فضای مجازی را بخود اختصاص دهد تا تلاشهای مسلحانه شاهزادگان علبه بن سلمان در تاریکی مطلق بماند .
یا از خبر رسانی از فروپاشی رژیم اسغالگر قدس برنامه ای بسازد که بتواند گفتگوهای نمایندگان و سناتورها در دو مجلس سنا و کنگره را در مورد اینده تاریک امریکا بپوشاند و در تاریکی نگاه دارد ..
در اینگونه موارد مثالها فراوان است ولی اتچه باید پذیرفت این حقیقت است که امپریالیسم خبری با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه و فراگیر توانسته بکمک رسانه های رنگارنگ و روشنفکران اسیر خود موفقیتهای چشمگیری در انحراف و شکل دهی افکار در تمامی طبقات و تقریبا در تمامی کشورها ،موفق عمل کند .اگر چه تضادهای امپریالیستی نه قابل انکار است و نه قابل ترمیم ولی بر اتحاد و اتفاق مجموعه امپریالیستها در حفظ امپریالیسم خبری و توسعه ان هیچ شک و خدشه ای نیست ..
و اینگونه است که اخبار اغاز توطئه همزمان در موشکباران مناطق مسکونی توسط ارتش اوکراین و همزمانی ان با اغاز تحرکات داعشیان در سوریه صرف عدم گزارش توسط رسانه تای غربی مورد بی توجهی قرار میگیرد
یا در اوج نظر پردازی های متفکرین!!در فضای مجازی در مورد معاهده بریکس ، تحلیل رادیوی بین المللی چین راجع به اینده و حال بریکس بعد از دو روز نشر تنها دو لایک (به معنای خواندن ) انهم از دو عزیز افغانستانی دریافت میکند که یکی از انها خودش نشر دهنده خبر بوده ..
گمان میکنید اگر این خبر از رسانه های غربی نشر شده بود همین مقدار مورد توجه قرار میگرفت ؟
نعیم صفایی