پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

 نقدی بر دیدگاه ها و محافل منتسب به چپ به بهانه امضائ سند راهبردی 25 ساله ایران و چین

نویسنده: مرتضی محسنی
برگرفته از مجله هفته

یادداشت:
"پیک خاور" بر اساس تحلیل از اوضاع جهانی، منطقه و ایران معتقد است که "تفاهم نامه راهبردی 25 ساله بین ایران و چین" در راستای مبارزات ضد امپریالیستی و دموکراتیک مردم ایران است. ما تحلیل خود را بطور جامع در مورد این تفاهم نامه مهم آغاز کردیم و در آینده ادامه خواهیم داد. ما مقاله رفیق گرامی مرتضی محسنی را در راستای مواضع خودمان در مورد این تفاهم نامه میدانیم و مطالعه آنرا به تمام رفقا و نیروهای ملی مصرانه توصیه میکنیم.
م. محمد
دانلود پی دی اف مقاله کژفهمی یا مغالطه