پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

شما تاکید کردید که: "سیف القدس به تمام معنی جنگی بود که ملت فلسطین با کمکهای رهبران شجاع ایران آنرا را به پیروزی رساند و صفحه پر افتخاری تازه ای را برای همه "محور مقاومت منطقه" و بر علیه قدرت های شرور جهانی رقم زد و ملت ما مبارزه خود را تا آزادی کامل سرزمین فلسطین ادامه خواهد داد."


پیام قدردانی از کمیته مرکزی "حبهه خلق برای آزادی فلسطین"
رفقای گرامی سلام
اجازه دهید باین وسیله مراتب قدردانی خود را از پیام شما به ملت ایران، رهبری و دکتر ابراهیم رئیسی بمناسبت برگزاری موفق سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران صمیمانه اعلام کنیم.
شما بدرستی برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری را علیرغم وجود شرایط بسیار حساس در منطقه و تهدید های بزرگ دشمن، پیروزی بزرگ ملت ایران نامیدید و دلیل شکست دشمن را شرکت گسترده مردم در انتخابات ذکر کردید.
شما تاکید کردید که "ملت فلسطین در جنگ قهرمانانه و پیروزمندانه "سیف القدس" بر علیه رژیم صهیونیستی، بدون کمکهای جمهوری اسلامی امکان پیروزی نداشت." و "ملت فلسطین هیچگاه موضع گیری های ملت ایران که باعث بزرگترین پیروزی برای فلسطین و حقوق تاریخی آنها گردید، فراموش نخواهد کرد."
شما تاکید کردید که: "سیف القدس به تمام معنی جنگی بود که ملت فلسطین با کمکهای رهبران شجاع ایران آنرا را به پیروزی رساند و صفحه پر افتخاری تازه ای را برای همه "محور مقاومت منطقه" و بر علیه قدرت های شرور جهانی رقم زد و ملت ما مبارزه خود را تا آزادی کامل سرزمین فلسطین ادامه خواهد داد."
رفقای گرامی
پیام گویای شما نشان دهنده روحیه انقلابی و همبستگی دو ملت بزرگ است. پیوندی که با انقلاب بزرگ اسلامی ایران آغاز گشت و با خون سردار سلیمانی، قهرمان مقاومت آبیاری شد.
ما کمونیست های ایرانی وظیفه خود میدانیم که کلاه خود را به پاس احترام برداریم و بدین وسیله به شما و رفیق احمد سعدات رهبر جبهه درود می فرستیم.
|یبک خاور