پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

با درود به خوانندکان پیک خاور و همه کسانی که اندیشه ما را پی می گیرند‫.‬

در پاسخ به سوال یکی از رفقا در مورد احساس شائبه درباره "تشکیل حزب" از بیانیه ما‫.‬


نخست‫:‬ این که اصل بنیادین اصول م ل بر صداقت در گفتار و عمل است و ما بر ان پایبندیم و گذشت زمان صحت انرا اثبات خواهد نمود
دوم‫:‬ ما در سطر اول پاراگراف اخر که در ذیل اورده شده و در گیومه مشخص گردیده رسما اعلام کردیم که ما «نه حزب هستیم و نه قصد ایجاد حزب داریم» ضمن اینکه با شناخت درست از جایگاه رفیع خِرَد و توان ایدئولوژیک رفقایی همچون رفقا کیانوری، طبری و دیگران هیچیک از ما حتی خود را لایق شاگردی انان نمیدانیم چه رسد به داشتن جرات و شهامت پا نهادن در جای پای آن سروقامتان‫.‬
اما انچه این دوست بزرگوار به ان اشاره داشتند ولی عنایت لازم را نداشتند جمله کاملا گویا و روشن ما است که شاید بتوان گفت کلید حل مشکل، اپورتونیسم و ارتداد در حزب است‫.‬
حزب کنونی از ابتدای تشکیل (پس از ضربه) در خارج از کشور توان خود را در جهت "پاک سازی" و اخراج رفقای مارکسیست لنینیستی بنا کرد که قصد داشتند افکار بورژوا لیبرال ارثیه ایرج اسکندری را از استراتژی حزب زدوده و با اتکا به دانش  ایدئولوژیک و سابقه حضور در حزب در همان بدو امر جلوى انحراف و غلطیدن حزب بدامان رویزیونیسم و اپورتونیسم را سد کنند و به این ترتیب روند حذف «نالایقان» را آغاز کردند‫.‬

از این گذشته، اپورتونیستها نشان میدهند که آنان فاقد دانش ایدئولوژیک، فهم و درک طبقاتی، شناخت جامعه، و تحلیل درست از شرایط عینی، و مهمترین آن یعنی شناحت از تاریخ حزب و مشی توده ای حزب هستند. مشتی خواب الوده که پشت نام «سرداری شجاع و بسیار رزمنده ولی فرماندهی نا کارامد و نا مطمئن از جهت ایدئولوژیک » پنهان شده ، بجای پاسخ به انتقادات ایدئولوژیک، به ترور شخصیت منتقدین پرداخته با انواع تهمتها و انگ ها دهان منتقدین را بسته و با جدیت و اصرار پای در مسیر تبدیل بزرگترین حزب کمونیستی خاور میانه به زايده انگلی امپریالیسم نهادند‫.‬

مفهوم انچه در گیومه بدرستی و صداقت تمام اورده ایم این است که...
ما بر این باوریم که همچنان نیروهایی کاملا شناخته شده و توانمند و اگاه و به معنای واقعی مارکسیست لنینیست ، با سوابق روشن و درخشان وجود دارند که میتوانند با بدست گرفتن زمام این حزب و طرد فاسدان خوش نشین آن، حزب توده ایران را احیا کرده در مسیر درست تاریخ قرار دهند. آن زمان، ما همچون سربازانی کوچک به دریای هواداران حزب خواهیم پیوست‫.‬
جملات مورد اتکا در گیومه گذاشته شد‫.‬

پیک خاور‫:‬ «ما نه حزب هستیم و نه قصد ایجاد حزب را داریم‫.‬ هدف ما نخست مبارزه بی امان با اپورتونیسم فاسد و تلاش برای اتحاد است. ما معتقدیم با افشای این اپورتونیسم، قطعا فضا برای نیروهای صدیق، توانمند، خردمند، و اگاه به اصول مارکسیسم لنینیسم هموار شده، شرایط برای ‫(‬ایجاد‫)*‬ زنده کردن حزبی قوی و تشکیل جبهه واحد ملی فراهم خواهد شد. انروز ما هم بعنوان جزء کوچکی از جنبش انترناسیونال کمونیستی به دریای اتحاد دمکراتیک ضد امپریالیستی جهانی، از محور مقاومت در خاور میانه تا خاور دور، افریقا و امریکای لاتین خواهیم پیوست»‫.‬
* واژه «ایجاد » موجب برخی سؤ تفاهمات شد که به این ترتیب اصلاح می کنیم‫.‬