پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

٦٠ سال پيش در چنين روزى ايالات متحده با تجهيز و تسليح ١٤٠٠ تن از كوبايى هاى فرارى به قصد سرنگونى دولت انقلابى كوبا به خاك اين كشور در خليج خوكها تجاوز كرد. اين يورش امپرياليستى ظرف٧٢ ساعت با مقاومت شجاعانه نيرو هاى انقلابى كاملا" در هم شكسته شد و ناكام ماند.
زنده و پاينده باد انقلاب كوبا! (28فروردین 1400)