پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

راه توده : در سایه روشن

در زمانه ای که کمپین ضد فاشیستی اکراین میرود تا صحنه ژئوپلیتیک جهان را بار دیگربه نفع جنبش ضد امپریالیستی جهانی  دچار دگر گونی کند، طیف گسترده چپ جهانی م ل خودرا ناچار به موضع گیری میبیند. نحله هائی همچون راه توده بر خلاف  نامه مردم در طرف درست تاریخ قرار گرفته و بدون لکنت و شجاعتی در خور تحسین از عملکرد همیشگی تجاوزکارانه ناتو و امپریالیسم انتقاد، جریان نازی فاشیستی حاکم بر اکراین را محکوم و مردم روسیه را دارای حق برخورداری از امنیت میدانند. باید گفت « نیت خیر مگردان که مبارک فالیست».  
 این موضع اخیر برای راه توده  که سالهاست  خود را  با مرزی مغشوش و غیر قابل تفکیک و خاکستری  از نامه مردمیها جدا ساخته است گامی است بس رفیع.
 درین سالها که میراثخواران حزب توده مشغول غلتیدن حقارت بار به اپورتونیسم  بوده اند، نحله راه توده  هر از چندگاهی نقدی نه چندان کوبنده و خالی از مسایل تئوریک را مطرح و فرد یا افرادی خاص را در نامه مردمیها  هدف انتقاد گرفته  مشخص نمیکرد که ایا با نامه مردم مشکل و زاویه دارد ،یا با فرد یا افرادی خاص در این گروه فاسد.
..
بعد از عملیات ضد فاشیستی دراکراین مواضع و دیدگاه های طیف چپ (و راست)باز هم جابجا شد، بسیاری ماسکهای ریاکاری و دغلکاری  به ناچارفروافتاد. در صحنه سیاسی داخل و خارج از ایران طیف اصلاحات براحتی آنچه را که «در خلوت» میاندیشیدند به روی دایره ریخته و« جلوه در محراب و منبر» را به کناری نهاده از امپریالیسم، تجاوز کاری ناتوو نازیهای اکراین دفاع جانانه کردند. نقطه اوج نمایش این دلالان مظلمه راست جهانی زمانی بود که آقای خاتمی در دفاع از رلنسکی عروسک دست نشانده آمریکا و ناتو و در حمله به کمپین روسیه اعلامیه صادر کرد. راه توده که از عشاق دلخسته شخص خاتمی بخصوص و جریان اصلاحات به طور اعم بوده و  آنها را پرچمدار «مطالبات معوق مانده» انقلاب بهمن میدانستند ، دیگر نتوانستند از این مراد مرتجع پیروی نمایند. راه توده و شرکا ناگهان بی پشتوانه بر جا ماندند، بدرستی نقطه عطفی که دیگر دفاع از مواضع بغایت عیان فاشیستی آقای خاتمی را جایز ندانستند لذا و خوشبختانه بیشتر به چپ گرایش نشان دادند که ما این گرایش را قاعدتا خوش آمد میگوئیم. .545499c4 99ef 4b54 a5d0 bb217a7b2fd3
گو اینکه پس از  فوت رفیق خاوری ما شاهد تغییر بسیار شگرف و کوبنده و تقریبا تئوریک توسط مسئول و یا سخنگو و یا...  راه توده علیه نامه مردمیها بوده ایم .
از جمله ما شاهد اقدام به پخش کلیپ و حضور میدانی  و در صحنه  این نماینده راه توده  در افشای بخشی از رذالتهای این گروه "خود توده خوانده" را بوده ایم و اگر چه  همچنان به دفاع از شخص خاصی  هم پرداخت ولی به جرات  میتوان گفت مرکز ثقل تلاش مجری ، بر نشان دادن اختلاف ۱۸۰‌ درجه ای راه توده با نامه مردمیهای فاسد اپورتونیست قرار داشت و تقریبا تمامی بینندگان ان تصاویر بر  این باور شدند که  نمایندگان راه توده ، نمونه بارز یک توده ای تمام عیارند ..
اما مشکل کجاست؟ 
 ما بر این باوریم که مشکل اصلی اینجاست که  تلاش برنامه ریزان راه توده برای "اثبات" خود نمیتواند صرفا از طریق "نفی" نامه مردم  تعریف  شود ، انچه ما  بدنبال ان هستیم و انرا باور داریم  بیان واضح  راه توده  انهم  بدون  حاشیه رفتن و بازی کردن با کلمات  در  اعلام  نظر رسمی راه توده درباره پلنوم شانزدهم و هفدهم حزب توده و دیدگاه رسمی راه توده در مورد رفیق کیانوری و پایان  یا ادامه  حزب  از یکطرف  ، و از دیگر سو نظر رسمی و بدون لکنت  راه توده در مورد نقش ایران در مناسبات جهانی ،  محور مقاومت ، روابط ایران با ونزوئلا ،کوبا، ج د خ کره ، چین ، روسیه است  .
بدون اعلام دیدگاه رسمی راه توده در چنین مسایلی  و مرزبندی کامل ایدئولوژیک با اپورتونیستهای نامه مردم نمیتوان  طرح اختلافات مطرح شده  توسط راه توده را با نامه مردمیها از حد اختلاف با اعضا فراتر برد .
با عدم تبیین  مسایل مطرح شده فوق ، شک نیست که همواره میتوان بر این باور بود که این اختلافات ریشه در همان اختلافات و اتهامهای سابق در مورد ماجرای  کلید  دفتر حزب در شوروی دارد و بس 
به همین دلیل  و همانطور که درفضای مجازی ملاحظه میشود ، راه توده  برای جبران مافات  در حالیکه تمام قد از عملیات روسیه این متحد استراتژیک  ایران و چین در اکراین حمایت میکند، ولی از آنجا   که بقول معروف عادات قدیمی را به راحتی نمیتوان به دور انداخت در مقابل وسوسه ضربه زدن به رهبری و جبهه انقلاب مقاومت نکرده و توپخانه اش را به کار میاندازد  و  به ناگهان   به یاد سخنان ضد شوروی امام خمینی در ۴۳ سال پیش می افتند ، و آنچنان در این باتلاق پیش میرود .. تو گوئی  خمینی را مسئول و مسبب فروپاشی اتحاد شوروی میدانند!! بدرستی تا راه توده در روز روشن به اعلام مواضع بالا نپردازد یکی یا دو موضع چپ و مترفی شان چیزی بیش از «یک گام به پیش ، دو گام به پس» نخواهد بود