پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

بهلول

پیشگفتار

 در 22 بهمن 1357 مردم ایران پس از نزد یک به یک قرن مبارزه علیه امپریالیسم و مستبدین وابسته بویژه دربار و از سرگذراندن دو کودتای خونین انگلیسی - آمریکایی موفق شدند تحت رهبری ایت الله خمینی به آرزوی دیرینه خود استقلال و آزادی دست یابند.

بر اساس خصوصیات تعریف شده توسط ر. کیانوری از بنیانگذار جمهورس اسلامی ایران، ایشان ماهیتاً ضد امپریالیست و عدالتخواه بودند و تنها فردی بودند که هم توان و هم پایه اجتماعی لازم برای سرنگونی امپراتوری استبدادی چند هزار ساله ایران را داشتند.

برقراری عدالت اقتصادی –اجتماعی برای بقا و تعمیق انقلاب اسلامی یک امر ضروری بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی علی رغم اعتقاد عمیق به این امر دکترین، برنامه مدون و تعریف شده ای برای برقراری عدالت انگونه که در تعاریف اسلام انقلابی امده نداشتند. ایشان اتکایشان به نیروهای انقلابی و عدالتخواهی چون ایت الله دکتر بهشتی، استاد مطهری، ایت الله مفتح، آیت الله خامنه ای و دیگر اندیشمندان پیرو "خط ضد امپریالیستی امام بود" که بتوانند بر اساس متون مذهبی بنیانهای نظری رسیدن بیک جامعه عدالت محور را تدوین کنند. حذف فیزیکی نزدیک به تمامی یاران ایت الله خمینی مانند انفجار دفتر حزب ج ا و دفتر نخست وزیری و ....،  ایشان را درنیل به اهداف انقلاب ناتوان نمود.

با خالی شدن اطراف آیت الله خمینی و با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای هدف ناموفق ترور قرار گرفته بودند و بیشتر اوقاتشان در جبهه سپری میشد، فضا برای ورود هاشمی رفسنجانی فردی با پیشینه ای غبار الود  که به روابط پنهان با حوزه سنتی،دربار،ساواک، موتلفه، متهم بود به میدان سیاست آماده تر شد.

ما بر این باوریم که بعد از ترور های اولیه یاران وفادار بنیانگذار جمهوری اسلامی، روند انقلاب نه بر پایه نظرات امام خمینی و خط مشی ضد امپریالیستی ایشان بلکه بر پایه نقطه نظرات هاشمی رفسنجانی  استوار گردید.

ما انتخاب بجا و شایسته آیت الله خامنه ای را مدیون ایت الله مجتهد شبستری میدانیم  که با فریاد هاشمی را وادار به پذیرش آن کرد. با اغاز رهبری ایت الله خامنه ای به جرات میتوان گفت فصل تازه ای از روند انقلاب اغاز شد و انقلابیون جوان در اطراف ایشان به تدریج و صبورانه پرورش یافتند.

ایت الله خامنه ای با اتکاء به این نیروی انقلابی و آزمایش شده در سختی ها بویژه جنگ تحمیلی، توانست سیستم دفاعی کشور را با برنامه منسجم و تدوین شده به حدی برساند که قدرت بازدارندگی وبقای کشور را در مقابل تهاجم نظامی امپریالیسم و صهیونیسم تضمین نماید. سپاه قدس در راس محور مقاومت نتیجه چنین تلاشی از جانب ایشان می باشد.

ما معتقدیم  آیت الله خامنه ای  در مورد عدالت اقتصادی نیز دارای مانیفستی تببین شده و تعریف شده هستند که ما در آینده در باره دیدگاه های اقتصادی ایشان خواهیم نوشت.

انقلاب ضد امپریالیستی - اسلامی ایران دارای ویژه گی های منحصر بفرد خود بود که در تکامل تاریخی خود با چالش های جدی روبرو گردید.

 اگرچه امپریالیسم آمریکا و صهیونیست ها عامل اصلی خرابکاری از خارج علیه تعمیق انقلاب بودند ولی اینکار بدون متحدین داخلی انها امکان پذیر نبود. بدون شناخت دقیق از این عوامل داخلی که در خدمت آنها قرار گرفته اند، ابعاد دشواری هایی که ملت ما برای پاسداری از انقلابشان با آن روبرو شدند امکان پذیر نیست.

مرتجعین، نفوذی های داخلی و اپوزیسیون فاسد و منحرفین همواره کوشش کرده اند که واقعیات ها را پنهان نگه دارند. برخی نیز بدلیل عدم پایبندی به کشف حقیقت اساساً یا به حقیقت بی اعتنایی می کنند یا حقایق را به نفع اهداف شوم خود تحریف میکنند.

هدف از بررسی اجمالی تاریخ پر فراز و نشیب چهل و دوساله انقلاب روشن کردن همین حقایق پنهان شده است. این سلسله مقالات بعدی زیر عنوان "از مونوپول های کاخ نشین تا الیگارشی فرومایگان بی وجدان" به ترتیب در خدمت خوانندگان و پژوهندگان گرامی قرار خواهد گرفت.

"پیک خاور" سپس بر پایه این مقالات به تحلیلی همه جانبه از اوضاع ایران در آستانه انتخابات 1400 که  به اعتقاد ما می تواند نقطه عطفی باشد بسوی "گام دوم" انقلاب، اقدام خواهیم کرد.