پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

انچه مشخص است و توسط کارشناسان و متخصصین بطور ضمنی و در حاشیه گفته‌ میشود پایداری این ویروس و قطع امید از پایان آن است. این حقیقت لزوما بشریت را وادار میکند که نوعی همزیستی با این ویروس کشنده را ‌بیاموزد تا قادر باشد با حفظ خود شرایط زیستش را هم حفظ کند.

اما باید پذیرفت که در دنیای کرونایی اولین مرگ ثبت شده «بازار آزاد» است، به جهان کرونایی خوش آمدید.اما چرا؟


ایگناسیو رامونه - مترجم م البرزی
اینترنت مدرن، شبکه جهانی اطلاعات،
آنها از شبکه های اجتماعی به دفعات بی شماری علیه کوبا و نیز علیه انقلاب بولیواری در ونزویلا و دولت رییس جمهور نیکلاس مادورو استفاده کردند.

ر.خاوری

 رزمنده ای دلیر، فرماندهی ناموفق

رفیق خاوری رزمنده دلیری بود که تحت حضور فرماندهانی کم نظیر در تاریخ جنبش کمونیستی ایران که توانایی های حقیقی او را بدرستی شناسایی کرده بودند، بالنده  شد و تا سال ۶۱ یکی از کم حاشیه ترین، مطیع ترین و پرکارترین اعضای حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران بود.

٦٠ سال پيش در چنين روزى ايالات متحده با تجهيز و تسليح ١٤٠٠ تن از كوبايى هاى فرارى به قصد سرنگونى دولت انقلابى كوبا به خاك اين كشور در خليج خوكها تجاوز كرد. اين يورش امپرياليستى ظرف٧٢ ساعت با مقاومت شجاعانه نيرو هاى انقلابى كاملا" در هم شكسته شد و ناكام ماند.
زنده و پاينده باد انقلاب كوبا! (28فروردین 1400)

اما آنچه در این لحظه هوشیاری توده ای ها را می طلبد، مورد دیگریست که قطعا برای رفقای دانشمند، ایدئولوگ و فرهیخته ای که در فکر نجات نام حزب توده ایران از ننگ اپورتونیسم و قرار دادن آن روی ریل درست مارکسیسم لنینیسم هستند، باید بسیار مهم باشد.

از مونوپل های کاخ نشین تا الیگارشی فرومایگان

بخش اول - تاملی بر نزدیک به یک سده نقش وابستگان به امپریالیسم در ایران.

با درود به خوانندکان پیک خاور و همه کسانی که اندیشه ما را پی می گیرند‫.‬

در پاسخ به سوال یکی از رفقا در مورد احساس شائبه درباره "تشکیل حزب" از بیانیه ما‫.‬

مقدمه:

چین پر جمعیت ترین کشور جهان با سرعت در حال رشد است و نقش آن در جهان از جمله در رابطه با ایران هر روز برجسته تر میشود و طبیعتاً تشخیص درست جایگاه آن پر اهمیت تر می گردد. به همین دلیل امضای "تفاهم نامه 25 ساله مشارکت جامع راهبردی بین ایران چین" به بحث های زیادی در ایران، منطقه و جهان دامن زده است.

 کوبا در مقابله با کووید-۱۹ تنها به تولید واکسن اکتفا نکرد، بلکه به تولید تجهیزات پزشکی و کسب استقلال تکنولوژیکی هم توجه کرد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا مانع واردات تجهیزات پزشکی به کوبا شد و تحریم ها را شدت بخشید.

م البرزی

منبع: تله سور ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

با پیش بینی صندوق بین المللی پول مبنی بر این كه ۶۰ درصد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ در چین صورت خواهد گرفت، بهتر است ایالات متحده روابط خود را با این كشور اصلاح كند.

بهلول

پیشگفتار

 در 22 بهمن 1357 مردم ایران پس از نزد یک به یک قرن مبارزه علیه امپریالیسم و مستبدین وابسته بویژه دربار و از سرگذراندن دو کودتای خونین انگلیسی - آمریکایی موفق شدند تحت رهبری ایت الله خمینی به آرزوی دیرینه خود استقلال و آزادی دست یابند.

ایران، غرب آسیا و محور مقاومت خاورمیانه

 از زمانی که اشغال فلسطین توسط بورژوازی صهیونیستی اروپا در سازمان ملل متحد در ١٩۴٨ به رسمیت شناخته شد، مقاومت مردم فلسطین نیز در قالب تشکل ھای مختلف علیه اشغال شکل گرفت. از جمله مھمترین و شناخته شده ترین آنھا سازمان الفتح است که آن زمان زنده یاد یاسر عرفات رھبری آنرا به عھده داشت .

جنبش انقلابی مردم ایران که منجر به پیروزی شکوھمند انقلاب اسلامی در بھمن ١٣۵٧ شد، از ابتدا یکی از جدی ترین و صادق ترین حامیان انقلاب فلسطین بوده است. شعار آزادی فلسطین و رھایی آن از اشغال صھیونیسم از شعارھای اساسی انقلاب اسلامی ایران بوده  و تا کنون بطور تزلزل ناپذیری ادامه یافته است. با پیروزی انقلاب و سقوط شاه، امپریالیسم و رژیم اسرائیل، مهم ترین متحد خود را در منطقه از دست دادند.

Xi Jinping

 بررسی اولیه ای از  انقلاب کبیر چین

 تعیین جایگاه  چین بعنوان پر جمعیت ترین کشور در حال توسعه جهان، برای همه نیرو های سیاسی و دول جهان مهم است و هر روز مهمتر می شود. اما برای ما مارکسیست لنینیست ها اهمیت دو چندان دارد زیرا حزب کمونیست چین افکار هدایت کننده خود را مارکسیسم لنیست و اندیشه مائو تسه دون (انطباق خلاق مارکسیست لنینیست با شرایط مشخص چین) میداند. با توجه به اینکه در آینده در باره چین و حزب کمونیست چین بیشتر خواهیم نوشت، به بررسی اجمالی مراحل تاریخی انقلاب چین تا کنون اکتفا خواهد شد.

خوانندگان گرامی

نگارش مطالب در گروه "پیک خاور" بر اساس پیوند وحدت جمعی و آزادی فردی خواهد بود.ما خود را پیرو راه حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران بویژه در آستانه انقلاب و پس از انقلاب تا اواخر سال 1361 میدانیم. بنابراین ما پیرو سوسیالیسم علمی هستیم، از جبهه ضد امپریالیستی در منطقه (محور مقاومت) و از تمام کشور ها و جنبش های اجتماعی که در مقابل هژمونی طلبی و زورگویی امپریالیست ها مبارزه و مقاومت میکنند قاطعانه دفاع میکنیم. ما در داخل ایران در برخورد به حاکمیت بر آمده از انقلاب مصرانه خواهان سرکوب جاسوسان و نفوذی های دشمن و طرد گرایش نئولیبرالی که سالیان دراز است پروژه براندازی انقلاب اسلامی- ضد امپریالیستی را از درون پیش برده اند هستیم. ما همچنین  رهبر انقلاب و سپاه قدس را در راس مبارزه ضد امپریالیستی و عدالت خواهی در منطقه میدانیم و درحالیکه قاطعانه و بدون لکنت از آنها دفاع میکنیم و