WIDE bannerflags4

Mobile Peikekhavar
Write a comment
ابدا منکر کارشکنیها و توطئه های اشکار و پنهان الیگارشی اصلاحطلبی وابسته به بانک 
جهانی و نهادهای امنیتی غرب  نیستیم ، 
ابدا منکر توطئه های موساد و وابستگان داخلی ان نیستیم ،
ابدا منکر نجات اقتصاد کشور توسط شما  از لبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی نیستیم .
ابدا منکر دستاوردهای باور نکردنی در تولید و صادرات و رشد متبت اقتصادی نیستیم .
ابدا منکر تلاش شما برای ارتقاع جایگاه ایران در جهان و بخصوص در منطقه شانگهای نیستیم
اما بر این باوریم که  الیگارشی مالی مافیایی دقیقا دست روی نا امید کردن اقشار متوسط رو به پایین و فرودستان گذاشته و تلاش دارد این طبقه را قبل از رسیدن به نتایج دراز مدت تلاشهای شما  ، در کوتاه مدت از میدان بیرون کند .
جناب رییسی بنظر میرسد نزدیک به دوسال  لاسیدن با الیگارشهای توطئه گر  توسط تیم اقتصادی صنعتی ،کشاورزی  شما بیش از انکه بر الیگارشها موثر افتد  بر نرمش اخلاقی مدیران شما  در  رفاقت با الیگارشها و زیر مجموعه مدیران  انها  موثر بوده و بنوعی  بده بستان زننده عادت کرده اند .
جناب رییسی ..درد اور است زمانیکه گمان میرود  اقتصاد ارزی کشور  بدست بانک مرکزی است و اتفاقا  اختیارات کم سابقه هم دارد ، ببینیم  نرخ ارز را نه بانک مرکزی بلکه چند صراف و کمتر از صد و پنجاه پاچه ورمالیده یکلا قبا  از چهار راه اسلامبول تا سر خیابان منوچهری کنترل میکنند و رییس بانک مرکزی در مقابل انان  ناتوان است .
گو اینکه بخوبی میدانیم مجموعه این عده عمله ای بیش نیستند و اربابان پنهان انها از ده تا بیست نفر تجاوز نمیکنند . چگونه است که کشوریکه تنها دو پهپادش صحنه جنگ اوکراین را تغییر داده  قادر نیست که یک پیاده رو دویست متری را فتح کند و اراذل سوداگر  را دستگیر کند و اجازه میدهد با بالا بردن نرخ ارز و در نتیجه نرخ کالا  باهست و نیست محرومین بازی کنند ...
مسئولین دولت چگونه اجازه میدهند یکسال و نیم تمام  موضوع خودرو مبحث روز باشد ولی همچنان لاینحل بماند و نرخها هر روز افزایش یابد و تراستهای خودرو و قطعه سازان هر روز چاقتر و فربه تر شوند و ده ها مورد تخلف علنی صورت بگیرد و مجازاتی هم نباشد .
چگونه مسئولین اجازه میدهند فوتبال الوده و فاسد کشور  همواره بحث روز باشد و مشکلاتش همچنان لاینحل بماند و عناصر  فاسد  ان دایم جابجا شوند و پست های کلیدی را به یکدیگر پاس بدهند و  به ریش ملت بخندند و هیچ مجرمی هم مجازات نشود .
چگونه مسئولین کشور  میتوانند تحمل کنند که باز نشسته ای برای سی میلیون تومان وام  سی بار پشتک و وارو بزند و عاقبت هم دست خالی باز گردد  ولی همزمان سوپر میلیاردر ها که عموما ابر بدهکاران بانکی هستند عمله هایشان را ردیف کرده  ، جیبشان را پر پول کرده  ، هرکدام  علی الحساب پانصد میلیون تومان را  براحتی اب خوردن بحساب خوردو ساز بریزند و اب از اب تکان نخورد ..
جناب رییسی من میتوانم ده ها مورد مشابه دیگر را نیز ردیف کرده بنویسم ولی بگمانم برای اهل خرد اشاره ای کافیست .
جناب رییسی ایا  این همه برای سرگرم کردن دولت نیست ؟ ایا این همان پوست خربزه ای که عباس عبدی تئوریسین فاسد اصلاحطلبان شعارش را میداد نیست ؟
جناب رییسی ..بفرموده رهبر حکیم  و خرد مند ایران ..ملت نقش خودش را در تقابل با توطئه گران نشان داد و راهپیمایی ۲۲بهمن گواه ان است ، ما را چشم امید به این مجلس نیست ، پس اکنون نوبت دولت شماست که باید نقش ایفا کند و اجازه ندهد مشتی رانتخوار فاسد تحت نام انواع مافیا از مافیای ارز و خودرو  و کنکور تا پزشکی و مس و فولاد و..و.. که با غارت سی و اندی  ساله در دوران  حاکمیت کلپتوکراتها ، پروار شده اند سرنوشت ملت و دولت و انقلاب را به بازی بگیرند . امروز وزرا ناتوان و مدیران میانی فاسد و یا ناتوان انها بزرگترین دشمن دولت و ملت و انقلابند ..پیش از اینکه دیر شود ، با انها تعیین تکلیف کنید ..
جناب رییسی ارزو میکنم یکی از بزرگترین افتخارات دولت شما اعلام پایان واژه ای بنام "مافیا" توسط شخص شما باشد 
بهـــــــــلول
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Write comments...
or post as a guest