WIDE bannerflags4

Mobile Peikekhavar
Write a comment
در زیر، برخی از مطالبات عمده مزدبگیران ارائه می‌گردد و طی روزهای آتی و بعد از اعلام اسامی نامزدهایی که صلاحیت‌شان تأیید می‌‌شود، بررسی خواهیم کرد که مواضع کدام‌یک از نامزدها به این مطالبات نزدیک‌تر و نسبت به آن پاسخگو‌تر است.  نتیجه این بررسی را متعاقبا به آگاهی شما ملت شریف ایران می‌رسانیم.
۱ - تعیین حقوق و دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با توجه به نرخ رسمی تورم و تأمین هزینه واقعی سبد معیشت خانوار.
از آنجا که این شروط در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ ملحوظ نشده و حقوق و دستمزد امسال عملا سرکوب شده است، تجدید‌نظر عاجل در این خصوص و افزایش فوری حقوق و دستمزد با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و لحاظ موافقت و رضایت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، می‌بایست در صدر تصمیمات رئیس‌جمهور چهاردهم قرار گیرد.
۲ - تأمین امنیت شغلی توسط اجرای فوری و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل.  بدین منظور، قراردادهای موقت نیروی کار و کلیه قراردادهای سفیدامضا می‌بایست فورا لغو گردد.  هم‌چنین، لازم است کارگران مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از شمول قانون کار برخوردار شوند و هرگونه تفاوت در حقوق قانونی کارگران بر حسب جمعیت کارگران کارگاه نیز بر طرف گردد.
۳ - تضمین‌های اجرایی برای برخورداری از حق تشکل‌یابی بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی و بند ۱۳۱ قانون کار.  در این راستا، رئیس‌جمهور چهاردهم می‌بایست مشوق و‌ مروج ایجاد و تحکیم نهادهای صنفی کارگران باشد و از تمامی اختیارات خود برای تسهیل و رفع موانع در این زمینه استفاده کند.
۴ - جلوگیری از خصوصی‌سازی صنایع مهم و سرمایه‌ها و بنگاه‌های ملی، و توقف خصوصی‌سازی فاجعه‌بار خدمات مربوط به حوزه‌های سلامت و آموزش.
۵ - حفظ و تقویت ارزش پول ملی.
۶ - افزایش ایمنی کار و الزام کارفرما به رعایت موازین ایمنی.
۷ - تسریع در تسویهٔ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دارایی بین‌نسلی کارگران ایران.
۸ - زمینه‌سازی برای مشارکت نمایندگان کارگران در مدیریت بنگاه‌های زیرمجموعهٔ تأمین اجتماعی.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Write comments...
or post as a guest